Epilepsi- eller depressionsmedicin - behandling mod kroniske smerter

Epilepsi- og depressionsmedicin kan bruges til at behandle nervesmerter.

Kort om behandlingen

Du skal behandles mod kroniske smerter med medicin mod epilepsi eller depression. Almindelig smertestillende medicin er ofte ikke særlig effektiv til behandling af nervesmerter. Det har derimod vist sig, at medicin mod epilepsi og depression ofte har en god virkning på smerterne.

Når man behandler smerter med epilepsi- eller depressionsmedicin, er dosis ofte meget mindre, end når man behandler epilepsi eller en depression. Derfor er der som regel færre bivirkninger, og virkningen kommer også hurtigere.

Sådan foregår behandlingen

Fortæl os om din medicin og dit helbred

Før du begynder på medicinen, vil vi stille dig en række spørgsmål, som kan have betydning for behandlingen. Vi spørger dig, om du:

 • er allergisk overfor nogle typer af medicin
 • tager anden medicin eller naturmedicin
 • er gravid eller planlægger at blive det
 • har eller har haft nyreproblemer.

Hvis noget af dette ændrer sig undervejs i behandlingen, skal du kontakte os.

Behandlingen

Medicinen gives som tabletter, der typisk tages som en samlet dosis før sengetid.

Du trapper langsomt op

Du starter på en lav dosis af medicinen, så din krop kan vænne sig til den. Så længe du ikke har bivirkninger, vil vi gradvis øge mængden af medicin, til dine smerter er lindret. Vi aftaler sammen med dig, hvordan du skal trappe op.

Hos de fleste går der nogle dage, før effekten af medicinen kan mærkes. Den fulde effekt kan vi først vurdere, når du får din maksimale dosis.

Hvis du glemmer en dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis, og derefter fortsætte som normalt. Hvis der er kort tid til den næste dosis, kan du springe den glemte dosis over og derefter tage medicinen som normalt. Du må aldrig tage dobbelt dosis.

Kontakt os, hvis du har taget for meget medicin

Hvis du ved en fejl er kommet til at tage en dosis for meget, kan du springe næste dosis over og fortsætte som normalt. Hvis du har taget mere end den maksimale dosis i flere dage, kan du blive utilpas. Kontakt straks Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813 udenfor vores åbningstid, hvis du føler dig utilpas efter at have taget for meget medicin.

Vi følger din behandling tæt

Vi følger dig tæt i opstartsperioden og justerer sammen din behandling. Det sker enten ved telefonsamtaler eller samtaler på Tværfagligt Smertecenter.

Det skal du være opmærksom på

Vær forsigtig med alkohol

Vær forsigtig med indtagelse af alkohol, særligt når du starter med medicinen og er i gang med at trappe op. Alkohol øger den sløvende effekt af medicinen. Når din behandling er stabil, kan du godt indtage moderate mængder af alkohol. Du vil muligvis opleve, at alkoholens virkning forstærkes af medicinen, så du lettere bliver beruset.

Vent med at køre bil

Du bør vente med at køre bil, til behandlingen er trappet op, og du føler dig stabil. Hvis du føler dig sløv eller utilpas, må du ikke køre bil. Når du er i stabil behandling efter 14 dage på samme dosis og ikke har bivirkninger, må du gerne køre bil.

Tag din øvrige medicin, som du plejer

Under behandlingen kan du tage din øvrige medicin, som du plejer.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med epilepsi- eller depressionsmedicin er de hyppigste bivirkninger milde og inkluderer blandt andet:

 • kvalme
 • hovedpine
 • træthed
 • udmattelse
 • svimmelhed
 • ufrivillige bevægelser
 • almindelig utilpashed.

Bivirkningerne ses typisk, når man starter behandlingen, og når man øger dosis. De forsvinder som regel efter 5-7 dage. Hvis du oplever uacceptable bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Skift præparat, hvis dine smerter ikke lindres

Der er mange forskellige epilepsi- og depressionsmidler, og det kan være nødvendigt at prøve forskellige præparater indtil du finder et, der hjælper. Vi vejleder dig i, hvilket præparat du skal tage.

Kontakt os, hvis du ønsker at stoppe behandlingen

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage medicinen. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du kontakte os, så vi kan planlægge en gradvis udtrapning af medicinen.

Få mere viden

Få mere viden om smertebehandling med epilepsi- og depressionsmedicin på patienthåndbogen.dk. Søg på ’Behandling af vedvarende eller langvarige smerter’.

Redaktør