Dupixent®, behandling med (Dupilumab)

Dupixent® kan anvendes til behandling af personer med svær ukontrollérbar astma.

Hvad er Dupixent®?

Dupixent® virker ved at blokere virkningen af de to signalstoffer, der kaldes interleukin-4 og interleukin-13. Herved forventes svære astmaanfald at kunne forebygges.

Hvem behandles med Dupixent®?

Dupixent® gives til personer med svær ukontrollérbar astma, hvor sædvanlig behandling har haft utilstrækkelig effekt.

Undersøgelser før behandling

Du skal have taget blodprøver, som viser koncentrationen af eosinofile i blodet. Disse blodprøver vil blive gentaget undervejs i behandlingen. Det må også forventes, at der skal tages spyt-prøver.

Hvordan foregår behandlingen?

Dupixent® gives som indsprøjtning under huden i overarmen. Der startes med 2 sprøjter og herefter gives 1 sprøjte ad gangen med 2 ugers mellemrum. Hver indsprøjtning tager et par minutter. Efter indsprøjtningen skal du observeres i min. 30 minutter.

Hvor længe varer behandlingen?

Effekten af behandlingen vurderes løbende, men påtænkes at strække sig over mindst et år.

Bivirkninger?

Det kan gøre lidt ondt at få indsprøjtningerne, og det kan hæve, kløe eller blive rødt dér, hvor sprøjten er givet.

Andre almindelige bivirkninger kan være øjenirritation (kaldet conjunctivitis), hovedpine og forkølelsessår.

Der kan forekomme allergiske reaktioner, som kan omfatte trykken for brystet, hoste, vejrtrækningsbesvær, nældefeber eller andet udslæt, kløe eller hævelser. De allergiske reaktioner er sjældne.

Du skal søge læge, hvis du får akutte symptomer, f.eks. udslæt eller vejrtrækningsbesvær, efter at du har forladt afdelingen.

Medicin

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med din sædvanlige medicin, og din behandling vil blive detaljeret gennemgået ved hvert besøg.

Fysisk aktivitet

Undgå hård fysisk aktivitet efter indsprøjtningen.

Bilkørsel

Du skal sikre dig, at du ikke føler dig påvirket, før du kører bil eller betjener maskiner.

Hvornår kan du ikke behandles?

  • Hvis du er under 12 år
  • Hvis du er gravid
  • Hvis du ammer
  • Hvis du har infektion med parasitter
Redaktør