Duloxetin eller Venlafaxin - behandling mod kroniske smerter

Duloxetin og Venlafaxin kan bruges til at lindre visse typer af kroniske smerter.

Kort om behandlingen

Du skal behandles med medicinen Duloxetin eller Venlafaxin mod kroniske smerter. Medicinen virker ved at øge signalstoffer i hjernen og nervecellerne på en måde, der mindsker smerteoplevelsen. De to typer medicin kan bruges til at lindre visse typer smerter. Derfor har de i mange år været brugt i behandlingen af kroniske smerter. Medicinen bruges normalt til behandling af depression.

Hvor længe, du skal være i behandling, afhænger af dine smerter og kan variere fra nogle måneder til flere år. For nogle er behandlingen livslang.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen

Medicinen gives som tabletter, der typisk tages som en samlet dosis om morgenen. Begge medicintyper kan virke lidt opkvikkende, så du vil formentlig opleve lidt mere energi og overskud. 

Hvis du skal tage Venlafaxin, tager vi et EKG (elektrokardiogram) før du begynder på behandlingen og eventuelt løbende i behandlingsforløbet.

Du starter på en lav dosis af medicinen, så din krop vænner sig til den, og vi forebygger bivirkninger. Vi aftaler, hvordan du skal trappe op.
Hos de fleste går der nogle dage, før effekten af medicinen kan mærkes. Den fulde effekt kan vi først vurdere, når du får din maksimale dosis.

Hvis du glemmer en dosis

Hvis du glemmer at tage medicinen til sædvanlig tid, skal du straks tage den glemte dosis, og derefter fortsætte som normalt. Undlad at tage den glemte dosis, hvis du først kommer i tanke om det sent på eftermiddagen eller om aftenen. Den opkvikkende effekt kan forstyrre din nattesøvn. Du skal kun tage din almindelige dosis næste morgen, og du må aldrig tage dobbelt dosis.

Kontakt os, hvis du har taget for meget medicin

Hvis du ved en fejl er kommet til at tage mere end den maksimale dosis i flere dage, kan du blive utilpas. Kontakt straks Tværfagligt Smertecenter eller Akuttelefonen 1813 (Region Hovedstaden) udenfor vores åbningstid. Hvis du bor i en anden region, skal du kontakte lægevagten i den region, du bor i.

Vi følger din behandling tæt

Vi følger dig tæt i opstartsperioden og justerer sammen din behandling. Det sker enten ved telefonsamtaler eller samtaler på Tværfagligt Smertecenter.

Det skal du være opmærksom på

Vær forsigtig med alkohol

Vær forsigtig med indtagelse af alkohol, særligt når du starter med medicinen og er i gang med at trappe op. Alkoholens virkning forstærkes af medicinen, så du lettere bliver beruset.

Vent med at køre bil

Du bør vente med at køre bil, til behandlingen er trappet op, og du føler dig stabil. Hvis du føler dig sløv eller utilpas, må du ikke køre bil. Når du er i stabil behandling efter 14 dage på samme dosis og ikke har bivirkninger, må du gerne køre bil.

Du kan få bivirkninger

Al medicin kan give bivirkninger. Ved behandling med Duloxetin eller Venlafaxin er de hyppigste bivirkninger milde og inkluderer blandt andet kvalme, tør mund, hovedpine, uro, træthed, nedsat appetit, svimmelhed og forstoppelse. Bivirkningerne ses typisk, når man starter behandlingen, og når man øger dosis, og de forsvinder som regel efter 5-7 dage. Hvis du oplever uacceptable bivirkninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os, hvis du ønsker at stoppe behandlingen

Du må ikke pludseligt stoppe med at tage Duloxetin eller Venlafaxin. Hvis du ønsker at stoppe behandlingen, skal du tale med os, så vi kan planlægge en gradvis udtrapning af medicinen.

Få mere viden

Du kan få mere viden om Duloxetin på: http://min.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/3244

Venlafaxin kan du læse om på: http://min.medicin.dk/Medicin/Indholdsstoffer/2140

Redaktør