Døgnurin - opsamling af

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor du opsamler din urin over et døgn (24 timer).

Hvad er døgnurin?

Opsamling af døgnurin er en undersøgelse, hvor du opsamler din urin over et døgn (24 timer). Den opsamlede urin gør os i stand til at undersøge, hvilke stoffer dine nyrer udskiller.

Vi er især interesserede i din udskillelse af protein. For meget protein i urinen kan være et tegn på, at dine nyrer er påvirkede af din sygdom eller af den medicin du får.

Du skal opsamle urinen umiddelbart op til dit næste besøg i klinikken, og medbringe prøven, når du kommer.

Holdbarhed

Max et døgn i køleskab. Urinen må ikke fryses.

Til kvinder

Det kan være svært for kvinder at holde afføring og urin adskilt. Vi anbefaler derfor, at du lader vandet direkte i dunken gennem den medfølgende tragt. Vi kan ikke bruge døgnurin opsamlet under menstruation. Det skyldes, at blod kan påvirke resultatet.

Fremgangsmåde

  • Vælg selv et starttidspunkt, f.eks. kl. 7.00. Notér tidspunktet og start med at lade vandet i toilettet.
  • Herefter skal du opsamle alle følgende vandladninger i den udleverede dunk. 
  • Du afslutter opsamlingen med en vandladning i dunken næste morgen kl. 7.00.
  • Når opsamlingen er afsluttet, skal du aflæse mængden af urin på siden af dunken, og skrive det på den lille vedlagte mærkat. 
  • Dunken rystes så urinen blandes godt.
  • Lidt urin hældes fra dunken over i det vedlagte prøveglas, hvorefter du kasserer resten af urinen fra dunken.
  • Mærkaten påføres: Dit CPR-nummer, dato og klokkeslæt for påbegyndelse af opsamlingen, dato og klokkeslæt for afslutning af opsamlingen samt den samlede mængde af urin fra hele døgnet.
  • Til sidst sætter du mærkaten på prøveglasset og tager glasset med i klinikken.

Yderligere spørgsmål

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte klinikken.

Kontakt

Telefon 38 67 32 23
Man, tirs og tors: klokken 8:00-15:00
Ons: klokken 8:00-18:00
Fre: klokken 8:00-14:00

Redaktør