Dit forløb: Protese i knæet

Dette hæfte indeholder information om hele dit forløb.

Vi vil bede dig om at medbringe hæftet, hver gang du møder på hospitalet. På den måde kan vi løbende tilføje informationer om netop dit behandlingsforløb.

1. Knæprotese

Du har sammen med din behandlingsansvarlige læge besluttet, at du skal have en operation i knæet. Brusken i dit knæ er slidt, og du skal derfor have en protese indopereret.

Vi vil sammen planlægge datoen for operationen.

Operation med protese

Herunder kan du se røntgenbilleder af hhv. et sundt knæ, et knæ med artrose (slidgigt) og et knæ med protese.

Et billede af et normalt knæ
Normalt knæ
Et billede af et knæ med artrose uden protese.
Knæ med artrose uden protese
Et billede af et knæ med artrose med protese
Knæ med artrose med protese

Forventning til behandling med knæprotese

De fleste patienter bliver stort set smertefri og oplever, at dagligdagens aktiviteter udføres lettere efter en operation med knæprotese. Det er vigtigt at sige, at en knæprotese aldrig kommer til at fungere helt som et normalt knæ.

Undersøgelser viser, at 95 ud af 100 patienter med knæprotese har et velfungerende knæ 10 år efter operationen. 5 ud af 100 vil have behov for en ny operation inden for 10 år. Holdbarheden afhænger af flere faktorer. Både belastningen, det vil sige din vægt og dit valg af aktiviteter, og din indsats i forhold til genoptræning og bevægelse i dagligdagen har stor betydning.

For at opnå det bedste resultat af denne operation har din egen indsats før og efter operationen stor betydning. Det er derfor meget vigtigt, at du er godt forberedt på hele forløbet.

Komplikationer

Ved enhver operation er der en risiko for komplikationer. De komplikationer, du kan risikere ved operationen, er:

 • Smerter bag knæskallen eller nedsat bevægelighed, ofte på grund af arvæv (det kan blive nødvendigt med en ny operation)
 • Blodpropper 0,5-1% (for at modvirke dette, får du blodfortyndende medicin)
 • Betændelse 1% (sukkersyge, rygning og betændelse andre steder i kroppen kan øge risikoen for betændelse)
 • Nedsat følesans omkring operationsarret
 • Nedsat følesans på oversiden af foden på grund af nervepåvirkning (generne forsvinder ofte af sig selv)
 • Mekaniske lyde (generende kliklyde fra knæet, ofte uden betydning)
 • At protesen kan løsne sig

Dit knæ vil have tendens til at hæve i det første år efter operationen, så det endelige resultat kan først vurderes herefter. Det er værst de første 3 måneder.

2. Dit forløb

Operationen med knæprotese kræver, at du bliver indlagt, men vi forventer, at du kan udskrives efter en overnatning. I skemaet "Aktivitetsoversigt" ser du en oversigt over dit forløb. I det følgende kan du læse om hvert enkelt punkt.

Klargøring til operation

 • Du skal også tale med en læge, som skriver din journal.
 • Du skal tale med en sygeplejerske, som gennemgår forløbet med dig.
 • Der skal eventuelt tages blodprøver samt et hjertekardiogram. 
 • Du skal tale med en narkoselæge om bedøvelsen.

Aktivitetsoversigt

Klargøring til operation:

Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1
Gentofte Hospitalsvej 8 , 2. sal

Operationsdag:

Led- og Knoglekirurgi, sengeafsnit 1
Gentofte Hospitalsvej 12, 2.sal

Telefonopkald efter udskrivelse:

7 dage efter operationen. Tidspunkt aftales individuelt.

Fjernelse af metal clips eller tråde, dato får du ved udskrivelsen:

Hos egen læge, HUSK at bestille tid.

3 måneders kontrol:

Efter individuel aftale.

Hvad kan du selv gøre før operationen?

Forberedelse

Før indlæggelsen er det en god idé at have forberedt dig på at komme hjem igen.

 • Du skal selv arrangere hjemtransport fra hospitalet
 • Sørg for at have mad i fryseren til de første dage efter udskrivelsen. Det er en god idé med færdigtilberedte retter, så du ikke behøver at tænke på madlavning lige med det samme
 • Indret køkkenskabe, så du nemt kan få fat i tingene. Placér gryder, tallerkner m.v. i skabe i en højde, hvor du ikke skal strække eller bøje dig for at nå det. Gør det samme med tøj og toiletting
 • Fjern løse tæpper i hjemmet eller få dem fastgjort for at undgå fald
 • Lad smykker og andre værdigenstande blive derhjemme. Du har mulighed for at låse din pung og lignende inde i en skuffe på den stue, du skal være på. Vi anbefaler dog, at du ikke tager for mange penge og værdigenstande med på hospitalet.

Træning

Det er godt at gå ture, cykle (evt. på træningscykel) eller svømme. Vi anbefaler, at du bruger fodtøj med en god stødabsorberende sål. Vi anbefaler, at du udnytter tiden op til operationen til at lære træningsøvelserne, du skal udføre efter operationen, at kende.

Du kan læse mere om øvelserne afsnittet "6. Træning".

Medicin

Som udgangspunkt skal du fortsætte med din vanlige medicin op til operationen. Visse præparater skal dog justeres inden operationen. Det gælder f.eks. blodfortyndende medicin, acetylsalicylsyre (visse hovedpinepiller) og gigtmedicin. Det aftaler du med kirurgen og anæstesilægen.

Det er vigtigt, at du mindst 7 dage før operationen stopper med enhver form for naturmedicin eller kosttilskud som f.eks. fiskeolie da de kan indeholde blodfortyndende stoffer, som øger blødningen ved operationen.

Betændelsestilstande

Har du en betændelse i kroppen, for eksempel blærebetændelse eller en tandbyld, skal du være færdigbehandlet for dette inden operationen.

Selv mindre sår i operationsområdet omkring knæet eller på benene medfører en betydeligt øget risiko for betændelse og vil medføre, at operationen må udskydes.

Derfor er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, hvis du op til operationsdagen får feber, blærebetændelse, tandbyld, sår eller lignende.

Praktiske informationer om Afdeling for Led- og Knoglekirurgi

I Afdeling for Led- og Knoglekirurgi behandler vi primært patienter, der skal have et nyt knæ eller en ny hofte. Du vil møde læger, sygeplejersker og fysioterapeuter samt sundhedspersonale under uddannelse i afdelingen.

Stuegang

Der er dagligt stuegang. Her informerer lægen dig om operationen og pleje- og behandlingsteamet tager sammen med dig stilling til din udskrivelse.

Besøg

Der er ingen fast besøgstid. Vi beder dig og dine gæster om at vise hensyn til dine medpatienter, både hvad angår varighed af besøg og antallet af besøgende. Du og dine besøgende  er meget velkomne til at sidde ved bordene på gangen.

Mobiltelefon

Det er en god idé at medbringe mobiltelefon, så du og dine pårørende kan komme i kontakt med hinanden.

Du har ikke mulighed for at kontakte dine pårørende umiddelbart efter operationen, mens du stadig er på opvågningsafdelingen.

Vi opfordrer dig til at lave en aftale med dine pårørende om, at du selv kontakter dem, når operationen er overstået.

Måltider

Maden serveres som buffet af personalet:

 • Morgenmad ca. kl. 08:00
 • Middagsmad ca. kl. 12:00
 • Aftensmad ca. kl. 18:00

Fjernsyn

Der er fjernsyn på sengestuerne. Vi beder dig om at tage hensyn til dine medpatienter og følge afsnittets TV-regler, som hænger på alle stuer.

Blomster

Der er vaser på gangen. På hospitalet må man have afskårne blomster, men ikke potteplanter, da der kan være bakterier i jorden.

Operationsdag

Du møder fastende i vores sengeafdeling – Gentofte Hospitalsvej 12, 2. sal – på det aftalte tidspunkt og henvender dig i receptionen.

Forsinket eller forhindret

Hvis du bliver forsinket eller forhindret i at komme, er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked på telefon 38 67 32 58.

 • Du må fra 6 timer før mødetid ikke indtage fast føde eller mælkeprodukter.
 • Vi anbefaler, at du drikker to glas sukkerholdig saft (alternativt kan du drikke to glas vand) indtil to timer før dit mødetidspunkt
 • Du skal hjemmefra fjerne evt. neglelak, tage brusebad og vaske hår. Undlad at fjerne hår i operationsområdet samt at bruge creme
 • Du skal medbringe din vanlige medicin i original emballage, toilettaske og morgenkåbe samt en urinprøve
 • Du bedes møde op i praktisk tøj og gode fastsiddende sko (kondisko eller fastsiddende sandal)

Der kan være ventetid, fra du er mødt, til du skal opereres. Derfor er det en god idé at medbringe læsestof.

I sengeafdelingen vil du blive modtaget af en sygeplejerske. Du klæder om og bliver herefter kørt til operationsgangen.

Efter operationen bliver du observeret på vores opvågningsafdeling, indtil du er klar til at komme tilbage til sengeafdelingen.

Når du er retur på sengeafdelingen, bliver du modtaget af en sygeplejerske, som sammen med dig planlægger resten af indlæggelsen.

Sygeplejersken vejleder dig om den smertestillende medicin, du skal tage i tiden efter operationen, samt giver dig råd og praktiske oplysninger.

I løbet af eftermiddagen/aftenen kommer du ud af sengen. Du skal gå en tur med gangvogn/stokke og sidde i en stol ved sengen. Det er vigtigt, at du de første par gange har en, der hjælper dig, så du ikke falder.

Dagen efter operationen

Effektiv smertebehandling, mad med energi og proteiner, og det at komme hurtigt ud af sengen, reducerer komplikationer efter operationen, og medfører, at du kommer hurtigere over operationen.

Vi forventer, at du tager aktivt del i dit hospitalsophold – specielt i den fysiske træning. Vi gør, hvad vi kan for løbende at informere dig og hjælpe dig i gang, men det kræver en indsats fra dig for, at du får det fulde udbytte.

Fysioterapeuten kommer og instruerer dig i at komme ind og ud af sengen og i at rejse og sætte dig. Du vil ligeledes blive instrueret i øvelsesprogram samt gangtræning med høj gangvogn og med stokke.

Det er vigtigt, at du træner på eget initiativ og, at du hurtigt kommer i gang med at klare basale dagligdags gøremål i forbindelse med bad, toiletbesøg, af- og påklædning osv. Plejepersonalet hjælper dig selvfølgelig, hvis du har brug for det.

Der er stuegang i løbet af formiddagen. Her informerer lægen dig f.eks. om operationen og vurderer, om du er klar til udskrivelse.

Udskrivelse

Når du er klar til at blive udskrevet, vejleder en sygeplejerske dig om den smertestillende medicin, du skal tage de følgende dage, samt giver dig råd og praktiske oplysninger. Du får en oversigt over den medicin, du skal tage efter udskrivelsen. Din egen læge modtager vores udskrivningsbrev én dag efter udskrivelsen.

Du kan læse din journal på www.sundhed.dk én dag efter udskrivelsen.

Fysioterapeuten laver en genoptræningsplan sammen med dig og sender den til din hjemkommune, hvor genoptræningen skal foregå.

Hvis du har spørgsmål indenfor de første 3 måneder efter udskrivelsen, kan du kontakte Hofte-, Knæ- og Fodkirurgi, klinik 1 (se kontaktinformationer på sidste side).

Hvis du indenfor det første døgn efter udskrivelsen oplever gennemsivning af forbindingen eller voldsomme operationssmerter, kan du kontakte sengeafdelingen på 38 67 32 58.

Se iøvrigt vedhæftede symptomguide.

3. Spørgsmål og svar

Betyder det noget, hvis jeg tidligere har haft blodprop i mit ben?

Ja. Alle får blodfortyndende medicin i forbindelse med operationen, men hvis du tidligere har haft en blodprop, kan der blive behov for mere speciel blodfortyndende behandling.

Hvis benet pludselig hæver meget, bliver rødt og varmt, og du samtidig får tiltagende smerter i læggen, skal du kontakte 1813. Det kan være tegn på en blodprop i benet. Se iøvrigt vedhæftede symptomguide.

Træthed

Du kan forvente at være træt, når du kommer hjem. Nogle oplever desuden at føle sig nedtrykte. Dette er en normal reaktion, som skyldes eftervirkningerne fra operation, medicin og indlæggelse.

Hvor lang tid skal jeg være sygemeldt?

Det afhænger af dit arbejde. For de fleste vil vi dog anbefale en sygemelding på 3 måneder. Hvis dit arbejde belaster knæet, eller hvis der er problemer efter operationen, kan der dog blive brug for en længere sygemelding. Du skal tale med lægen om dette.

Hvornår må jeg køre bil igen?

Der er ingen lovgivning omkring bilkørsel og knæoperationer. Du må ikke køre bil, så længe du tager stærk smertestillende medicin.

Du må køre bil, når du føler, du kan køre forsvarligt. Det er vigtigt, at du ikke overvurderer knæets funktion!

Hvor lang tid skal jeg bruge stokke?

Dette varierer meget fra person til person. De fleste bruger dog stokke i ca. 3-4 uger efter operationen.

Hvor og hvornår skal jeg aflevere hjælpemidler?

Hvis du har lånt hjælpemidler fra hospitalet skal du aflevere dem igen, når du ikke har brug for dem mere.

Hjælpemidler skal afleveres i: Hjælpemiddeldepotet, Gentofte Hospitalsvej 6A, kælderen.

Hvornår må jeg gå i svømmehallen igen?

2 dage efter clips eller sting er fjernet, og der ikke længere er skorper eller sivning fra såret, må du begynde at gå i svømmehal, karbad eller havbad. Vent med brystsvømning til efter 3 måneder.

Kan jeg knæle og ligge på knæ?

Når såret er helet, og clips eller sting er fjernet, må du knæle, men du må ikke presse knæet til at bøje. Du må gerne ligge på knæ, hvis det ikke er ubehageligt. 

Hvornår kan jeg dyrke sport igen?

Du kan stille og roligt forsøge at genoptage din vanlige fysiske aktivitet, når du har genvundet din muskelstyrke, hævelsen er aftaget, og du ikke bliver øm i knæet ved belastning. Det vil for de fleste være efter 3 måneder.

Kan jeg cykle?

Ja. Cykling er god træning for knæet. Du må træne på motionscykel umiddelbart efter hjemkomsten, dog uden belastning. Sæt evt. sadlen højt i begyndelsen. Du må cykle i trafikken, når du går sikkert uden stokke, og ikke tager stærk smertestillende medicin.

Er det normalt, at knæet er misfarvet/ blåligt efter operationen?

Ja. Knæet og hele benet har ofte blå mærker som følge af blødning i knæet efter operationen. Det forsvinder igen efter 2-6 uger.

Er det normalt, at mit knæ og ben hæver efter operationen?

Ja. I op til et år efter operationen vil der være en tendens til hævelse. For at mindske hævelsen kan du ligge med benet højt og bruge is-pakninger - dog ikke direkte på huden og max. 20 minutter ad gangen.

Billede af en person, der ligger i en seng med en ispose på knæet.
Person i seng med underben strakt lejret over hjertehøjde
med ispose på knæet.

4. Smertestillende

I en periode efter operationen vil du have behov for smertestillende medicin - dels pga. smerter, dels for at kunne gennemføre træningen. Den smertestillende medicin er en del af din behandling.

Smerterne kan variere fra dag til dag og kan være til stede helt op til et år efter operationen.

Du vil få paracetamol og morfin lignende præparater mod smerterne. Disse præparater har en god smertestillende virkning, men de morfinlignende præparater kan desværre give bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger er forstoppelse, døsighed, kvalme, opkastning og forbigående problemer med at lade vandet. Forstoppelse forebygges ved at drikke rigelig væske, spise fiberrig kost samt tage afføringsmidler.

Ved udskrivelsen får du både mundtlig og skriftlig information om, hvordan du skal tage din smertestillende medicin, hvordan du fornyer recepterne, og hvordan og hvornår du skal begynde at trappe ned.

Når du er kommet hjem, er du mere aktiv, end du var, da du var indlagt. Imidlertid kan den øgede aktivitet medføre flere smerter. For mange smerter resulterer i for lidt træning, og det er meget vigtigt, at du træner, for hurtigt at opnå et godt resultat af operationen. Derfor kan dit behov for smertestillende være større hjemme, end det var ved udskrivelsen.

Viser det sig, at dit behov er væsentligt større, end det vi har anbefalet i løbet af de første 3-4 uger, skal du kontakte os. Herefter skal du kontakte egen læge for recept fornyelse.

5. Pleje af operationssåret

Det er kun nødvendigt at skifte plaster, hvis det siver fra såret. Benyt evt. det plaster, du fik udleveret ved din udskrivelse.

Når du sætter plaster på, skal knæet være bøjet, det giver bedre bevægelighed.

Du bliver udskrevet med et vandafvisende plaster på, så du kan gå i bad uden at dække plasteret til.

Hvis plasteret løsner sig, så det bliver vådt på indersiden, skal det skiftes.

Det er almindeligt, at det siver lidt med blodig væske fra operationssåret.

Se iøvrigt vedhæftede symptomguide.

Af hensyn til arret anbefaler vi, at dit operationssår ikke får direkte sollys det første år. Dæk det til eller brug en solblokker eller plaster.

Tjekliste ved udskrivelsen:

☐ Jeg får behandling mod smerter, så de er acceptable, og jeg kender planen for både smertebehandling samt nedtrapning og ophør med smertestillende medicin

☐ Jeg har haft en udskrivningssamtale med en læge fra afdelingen

☐ Jeg har fået udleveret en medicinliste og evt. medicin

☐ Jeg har haft en udskrivningssamtale med en sygeplejerske fra afdelingen, som har gennemgået denne liste med mig og svaret på mine eventuelle spørgsmål

Vi sender besked til din egen læge om din operation og om, at du nu er udskrevet.

6. Træning

Du skal begynde genoptræningen umiddelbart efter operationen. De første seks uger skal du udføre øvelsesprogrammet her nedenfor.

Du kan med fordel begynde at træne øvelserne allerede inden operationen for at lære øvelserne at kende. Vi anbefaler, at du bruger fodtøj med en god stødabsorberende sål.

Vi sender en henvisning til genoptræning til din kommune. Kommunen kontakter dig angående din videre genoptræning inden for syv hverdage. Når du begynder genoptræningen i din kommune, vil fysioterapeuten vejlede dig i den videre genoptræning.

Du må ikke styrketræne de første 3 måneder.

Balance mellem hvile og træning

Der skal være en god balance mellem hvile og træning. For meget træning kan irritere knæet, og for lidt træning kan give nedsat funktion.

For at afhjælpe hævelse og smerter kan du med fordel afkøle knæleddet efter træning. Derudover er det en god idé at ligge med benet højt og vippe med foden, når du hviler dig.

Øvelser

Du skal udføre øvelserne 3 gange dagligt med det antal gentagelser, som der står ved den enkelte øvelse.

Øvelse 1

Du skal ligge på ryggen med bøjede ben og fødderne i underlaget.

 • Knib ballerne sammen, mens du løfter bækkenet fra underlaget.
 • Hold spændingen i et par sekunder.
 • Sænk bækkenet ned igen.
Illustration af, hvordan øvelse 1 skal laves.

Øvelse 2

Du skal ligge på ryggen med strakte ben. Spænd i baller og lår.

 • Før benet ud til siden, uden at det slipper underlaget.
 • Træk benet tilbage til det andet ben igen.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 2 skal laves.

Øvelse 3

Du skal ligge på ryggen med strakte ben.

 • Bøj benet, og lad foden glide op langs underlaget. Du kan eventuelt lægge en plastikpose under foden, så den glider bedre.
 • Lad foden glide tilbage, indtil benet igen hviler på underlaget.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 3 skal laves.

Øvelse 4

Du skal ligge på ryggen.

 • Stræk benet og løft det op, så meget du kan.
 • Vip med tæerne i 10 sekunder.
 • Sænk benet igen.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 4 skal laves.

Øvelse 5

Du skal ligge på ryggen med et sammenrullet håndklæde under knæene.

 • Stræk knæet, så foden løftes fra underlaget.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 5 skal laves.

Øvelse 6

Du skal sidde yderst på en stol med en klud eller plastikpose under foden.  

 • Bøj benet, og træk foden ind under dig så meget som muligt. Hælen skal blive i underlaget.
 • Hold stillingen i 20 sekunder.
 • Lad foden glide frem igen.
Illustration af, hvordan øvelse 7 skal laves.

Øvelse 7

Du skal sidde på en stol.

 • Stræk knæet, og løft benet op, så foden løftes fra gulvet.
 • Hold stillingen i cirka 10 sekunder.
 • Bøj knæet, mens du sætter foden ned igen.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 8 skal laves.

Øvelse 8

Du skal sidde yderst på sædet af en stol med begge fødder på gulvet.

 • Stræk benet foran dig. Hold hælen i gulvet, og lad tæerne pege opad.
 • Læn overkroppen langsomt frem over knæet, og pres ned på det med hånden, til du mærker et stræk i knæhasen og baglåret.
 • Træk benet tilbage, og sid med begge fødder på gulvet igen.
 • Gentag med modsatte ben.
Illustration af, hvordan øvelse 9 skal laves.

Øvelse 9

Du skal sidde på en stol med armlæn. Dine ben skal være let forskudt med det opererede ben foran det andet.

 • Ryk frem, så du sidder yderst på stolen, og læn overkroppen lidt frem.
 • Sæt fra med hænderne på armlænene, rejs dig, og ret dig op. Det meste af din vægt skal være på det raske ben.
 • Sæt dig ned igen, mens du eventuelt støtter dig til armlænene.
Illustration af, hvordan øvelse 10 skal laves.

Øvelse 10

Du skal stå foran et bord eller en stol. Støt hænderne på bordet eller stolen foran dig, og ret ryggen.

 • Læg vægten på det raske ben.
 • Bøj, og løft det andet knæ op foran dig.
 • Sænk benet igen.
 • Gentag med det andet ben.
Illustration af, hvordan øvelse 13 skal laves.

Øvelse 11

Du skal stå foran en stol eller et bord. Støt hænderne på stolen eller bordet foran dig, og ret ryggen.

 • Læg vægten på det raske ben, og før det andet ben bagud.
 • Før benet tilbage igen.
 • Gentag med det andet ben.
Illustration af, hvordan øvelse 15 skal laves.

Øvelse 12

Du skal stå foran et trappetrin eller en lav skammel. Sæt foden op på trinnet eller skamlen, så du bøjer i knæet.

 • Bevæg overkroppen fremad, og bøj yderligere i knæet. Når du bøjer i knæet, skal det pege lige frem og ud over tæerne.
 • Før kroppen tilbage, og stræk knæet på forreste ben.
 • Ret dig op igen, og skift ben.
Illustration af, hvordan øvelse 16 skal laves.
Redaktør