Delirium

Du kan her læse mere om, hvad delir er, samt hvordan delir behandles

Hvad er delir?

Delirium eller delir er den faglige betegnelse for uro som ses ved fysisk sygdom af mere eller mingder alvorlig karakter. 

Delir er et symptom på underliggende fysisk sygdom. Det er ikke et tegn på psykisk sygdom eller demenssygdom.

Patienter med kendt demenssygdom er dog særligt udsatte for at udvikle delir ved fysisk sygdom. Ofte vil symptomerne vise sig hurtigt. 

Hvad viser uroen sig?

Symptomer på delir kan være:

 • Forandret eller usædvanlig opførsel
 • Koncentrationsbesvær
 • Nedsat hukommelse
 • Ekstra følsom overfor lyde 
 • Fysisk uro/behov for at bevæge sig meget
 • Manglende sammenhæng mellem tale og handling
 • Ser/hører noget som andre ikke ser/hører
 • Manglende initiativ eller rastløshed
 • Angst, vrede, tristhed og mistillid
 • Svært ved at tage en beslutning
 • Kontakten til andre mennesker kan være præget af utryghed eller fjendtlighed
 • Skiftende uro i løbet af døgnet - ofte værst når der er mørkt
 • Søvnløshed eller ændret døgnrytme.

De nævnte symptomer kan optræde i forskellig styrke og type indenfor samme døgn og kan ændre sig fra time til time.

Når dine pårørende ændre adfærd

Som pårørende er du med til at fastholde kendte og trygge rammer. Denne opgave kan imidlertid være krævende, og du kan have behov for et pusterum eller for at tale med nogen. Har du brug for hjælp til at håndtere situationen, er du velkommen til at kontakte personalet på afdelingen. Din viden om patienten er vigtig, så tøv ikke med at informere personalet. 

Hvad kan du gør som pårørende?

 • Skab en rolig atmosfære
 • Sørg for genkendelige ting på stuen fx fotos
 • Oplys om ugedag, dato, tid og sted - gentag gerne 
 • Fortæl, hvem der er på stuen og vær ikke for mange på stuen
 • Undgå udnødvendige indtryk (radio,tv)
 • Hjælp patienten med at strukturere dagen
 • Undgå diskussioner; stil kun få/enkle spørgsmål og anvend korte sætninger
 • Husk patientens vanlige hjælpemidler (briller, høreapparat)
 • Brug personalet. Det kan være godt at dele tanker og følelser med professionelle, der kender reaktionerne fra lignende situationer

Hvordan behandles delir?

Lægen undersøger mulige udløsende årsager og iværksættter den nødvendige behandling. Med den rette behandling kan symptomerne forsvinde.

Har du yderligere spørgsmål?

Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til personalet på afdelingen.

Redaktør