Bronkiektasier (Bronkie udposninger)

Formålet med behandling af bronkiektasier, som er udposninger i luftvejene, er at formindske symptomer og antallet af infektioner.

Hvad er Bronkiektasier?

Bronkiektasier er udposninger i luftvejene. De kan være medfødt, eller du kan få det senere i livet. De typiske symptomer er kronisk hoste med rigeligt opspyt af slim fra lungerne.

Når du har bronkiektaser, har du øget risiko for infektioner i disse bronkie udposninger. Det er svært for lungerne at få renset områderne for slim og bakterier.

Infektion kan vise sig med feber, åndenød og endnu mere hoste. Slimen du spytter op skrifter farve. Det kan også vise sig ved at du føler dig ualmindelig træt, appetitløs og har lidt forhøjet kropstemperatur.

Behandling

Behandlingen af bronkiektaser går ud på at nedsætte mængden af symptomer og antallet af infektioner. Hvis der er en anden lungesygdom til stede, såsom astma eller KOL, er det også vigtigt at få denne behandlet.

Det er vigtig at få hostet slimen op og at forhindre infektioner i disse udposninger. 

Det er vigtig, at du motionerer så godt, du kan. Motion har vist god effekt på at mindske risiko for infektioner. Det mindsker også forværring af udposninger og arvævsdannelse.

Du kan også bruge PEP-fløjten for at løsne slimet, så du bedre kan hoste op.

Når du får en infektion i bronkiektasier, er det vigtig du får lavet en spytprøve, så lægen kan se, hvilken bakterie der findes i slimen. 

Du skal også behandles med antibiotika, som du typisk skal tage i en periode på 10-14 dage. 

Nogen gange er det nødvendigt at give forbyggende antibiotika i en længere periode.

Illustration af en normal lunge og en lunge med bronkietasier.

Selvbehandlingsplan

Navn
_____________________________________

Hvis du har 3 eller flere af følgende symptomer: 

 • Mere slimdannelse
 • ændring i slimets farve (f.eks. gul-grøn-brun)
 • hoster blod op
 • mere hoste end vanlig
 • feber
 • nattesved
 • øgede træthed
 • mere åndenød

Så skal du: 

1) lave spytprøve og afleverer den hos din egen læge eller på det nærmeste hospital i receptionen

2) start på din antibiotika (recept ligger på 
apoteket):________________________

3) ringe til os eller til din egen læge efter 3 til 4 dage for at få svar på spytprøve og fortæl, hvordan du har det.

Kontakt din egen læge, 1813 eller 112 med det samme:

 • Hvis du føler dig meget dårlig 

 • Hvis du hoster meget blod op (mere end en deciliter)

 • Har meget åndenød

 • Høj feber

 • Har smerter i brystkassen.

Redaktør