Botox i blæren, behandling med

Information om behandling med botox i blæren, og vigtige forholdsregler der skal følges før og efter operationen.

Hvordan virker Botox?

Botox virker ved delvist at lamme nerverne i blæren.

Botox kan:

 • Mindske blærens ufrivillige sammentrækninger
 • Øge den mængde urin, som blæren kan rumme
 • Mindske inkontinensepisoder (ufrivillig vandladning)
 • Mindske fornemmelsen af pludselig vandladningstrang

Hvordan foregår operationen?

 • Operationen foregår som hovedregel i lokal bedøvelse og varer 15-20 minutter.
 • Der indføres en kikkert gennem urinrøret til blæren, og der indsprøjtes små mængder Botox under slimhinden.

Forberedelse til behandlingen

Hvis du skal i fuld bedøvelse, vil du blive indkaldt til en journaloptagelse hverdagen før operationen.

Du skal ved samme lejlighed:

 • have taget blodprøver og evt. hjertediagram (EKG)
 • aflevere en urinprøve til undersøgelse for bakterier
 • tale med en anæstesilæge om bedøvelsen

Blodfortyndende medicin

Vær opmærksom på, at hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du holde pause med medicinen nogle dage før operationsdagen.

Tal med lægen om dette.

Hvis du er i behandling med tablet Marevan eller Marcumar, skal du yderligere have taget en akut blodprøve på operationsdagen.

Du kan genoptage din blodfortyndende behandling dagen efter operationen.

Alkohol og rygning

Du bør være varsom med alkohol inden operationen og følge Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser.

Hvis du ryger, anbefaler vi, at du stopper for at mindske risikoen for komplikationer.

Faste

Hvis du skal i fuld bedøvelse, skal du faste.

 • Du må spise og drikke som sædvanligt indtil 6 timer før dit mødetidspunkt.
 • Herefter må du ikke længere spise, men gerne indtage drikkevarer (undtagen mælkeprodukter og juice med frugtkød)
 • Du må drikke 250 ml væske 2 timer før din mødetid.

Hygiejne

For at forebygge infektion er det vigtigt at kroppen er ren. Du skal derfor tage brusebad om morgenen den dag, du skal opereres.

Ur og andre smykker skal tages af og makeup/ neglelak fjernes.

Mødested

Du skal møde på Afdeling for Urinvejssygdomme, som det fremgår af indkaldelsesbrevet.

Efter operationen

Du bliver kørt til opvågningsstuen, hvor du overvåges indtil bedøvelsen har fortaget sig.

Du vil få tilbudt drikkevarer og noget at spise. Hvis du får smerter, vil du få udleveret smertestillende medicin.

Udskrivelse

Du kan tage hjem, når du føler dig frisk og har haft vandladning. Du må ikke køre bil, hvis du har været i fuld bedøvelse.

Smerter

Der vil være svie ved vandladningen og lette smerter i blæren i nogle dage. Dette kan afhjælpes ved at tage smertestillende håndkøbsmedicin.

Blod i urinen

Det er ikke usædvanligt, at der er blod i urinen de første dage. Det fortager sig hurtigt.

Blærebetændelse

For at forebygge blærebetændelse, anbefaler vi, at du drikker rigelig væske (ca 2-3 liter i døgnet). For at tømme blæren bedst muligt, kan du lade vandet 2-3 gange med 1 minut mellem hvert forsøg. Hvis der opstår problemer med at tømme blæren, må du kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1.

Virkningstid

Effekten indtræder hurtigt med maksimal effekt indenfor 2-3 uger. Effekten varer oftest 6-9 måneder, men varierer fra få måneder til ca. 1 år.

Der skal gå mindst 3 måneder mellem hver behandling. Når virkningen aftager, skal du selv kontakte ambulatoriet med henblik på ny Botox-behandling.

Kontrol

Hvis det er din første Botox-behandling eller din Botox dosis er blevet ændret, vil du blive indkaldt til kontrol ca. 4 uger efter Botox injektionerne. Her kontrolleres din vandladning og blæretømning.

Aktiviteter

Der er ingen restriktioner med hensyn til fysisk aktivitet, og arbejde kan genoptages dagen efter.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, eller oplever du problemer efter behandlingen, er du velkommen til at kontakte Urinvejssygdomme, Klinik 1 i dagtimerne.

Ved akut opståede problemer på andre tidspunkter, kan du ringe til Akuttelefonen 1813.

Redaktør