Blokade (Skulder)

Her kan du læse, hvad en blokade er, hvordan den virker, og hvilke bivirkninger den kan have.

Hvad er en blokade?

En blokade er en indsprøjtning af en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon (steroid) i en overanstrengt sene eller et irriteret led. Formålet er at dæmpe en irritationstilstand (inflammation).

Effekt

Lokalbedøvelsen virker ofte med det samme, så smerterne forsvinder helt eller delvist. Lokalbedøvelsens virkning ophører efter ca. 6 timer. Når bedøvelsen ophører, kan du opleve en del smerter på grund af lokal irritation. Smerterne kan vare nogle døgn.

Binyrebarkhormonet dæmper irritationstilstanden. Dets virkning indtræder ofte først efter 1-2 døgn og kan vare op til 4-6 uger.

Det er svært at forudsige, hvilken effekt blokaden har. Hvis smerterne umiddelbart forsvinder, er der stor sandsynlighed for, at blokaden også hjælper på længere sigt.

I nogle tilfælde er én blokade nok. I andre tilfælde hjælper blokaden slet ikke eller kun kortvarigt. Da blokadens effekt varierer, er det vigtigt, at du registrerer, hvor lang tid blokaden virker.

Antal blokader

Hvis blokaden hjælper her og nu, men generne kommer igen (typisk efter 4-8 uger), er det muligt at lægge yderligere blokader.

For at undgå at svække sener og væv uhensigtsmæssigt, er det dog kun muligt at lægge 3-4 blokader i alt.

Bivirkninger

Midlertidig forværring af symptomer

Nogle patienter oplever en midlertidig forværring af symptomerne efter at have fået lagt en blokade. Det sker som regel efter nogle timer og varer et par døgn. Forværringen er uden betydning for slutresultatet.

Vi anbefaler, at du tager 2 stk. Paracetamoltabletter (Panodil, Pinex, Pamol) à 500 mg og/eller benytter en ispose.

Opstemthed og rødmen

Nogle oplever en kraftig rødmen i ansigtet (som en let solskoldning) og opstemthed (eufori). Begge dele er ufarlige og forsvinder igen efter et par dage.

Stigende blodsukker

Hvis du har sukkersyge, kan du have svært ved at styre dit blodsukker i op til en uge, efter du har fået lagt en blokade. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer dit blodsukker ekstra hyppigt i denne periode.

Betændelse

I meget sjældne tilfælde kan der gå betændelse i det område, hvor blokaden er lagt. Hvis du oplever tiltagende smerter, rødme, varme og hævelse, eller hvis du får feber over 38 grader, kan det være tegn på betændelse. Kontakt da egen læge eller Akuttelefonen 1813.

Risikoen for betændelse stiger, hvis du har sukkersyge eller nedsat immunforsvar. Det er derfor vigtigt, at vi får besked, hvis du har sukkersyge, har påvirket immunforsvar eller er i blodfortyndende behandling.

Allergi

I meget sjældne tilfælde kan du få en allergisk reaktion af at få lagt en blokade. Allergiske reaktioner er meget sjældne, fordi binyrebarkhormon virker mod allergi og derfor dæmper en evt. allergisk reaktion.

Hvis du er allergisk over for lokalbedøvelse, skal du ikke have lokalbedøvelse i blokaden.

Tjekliste

Husk at informere personalet, hvis du:

  • har sukkersyge
  • har påvirket immunforsvar
  • er i blodfortyndende behandling
  • er allergisk over for lokalbedøvelse

Husk at:

  • kontrollere dit blodsukker ekstra hyppigt, hvis du har sukkersyge
  • registrere, hvor lang tid blokaden har en virkning
Redaktør