Bilkørsel og medicin

Her kan du læse om, hvordan du bør forholde dig til bilkørsel, mens du er under medicinskbehandling.

Generelle bestemmelser om bilkørsel og medicin

Permanent behandling med stærke smertestillende lægemidler giver normalt ikke anledning til kørselsforbud eller inddragelse af kørekortet. Dette er naturligvis under forudsætning af, at:

  • der ikke gives større doser end anbefalet af Sundhedsstyrelsen.
  • der ikke er helbredsmæssige forhold, der taler imod, at man har kørekort.

Kørselspause 

Lægen skal anbefale kørselspause, hvis du påbegynder behandlingen med store doser medicin, eller hvis behandlingen ændres meget. 

Det vil ofte i disse situationer være relevant med en kørselspause på et par uger, indtil medicinen atter tages konstant, men det afhænger af en konkret vurdering.

Spørg din læge, om du skal tage nogle forholdsregler som følge af din dosis.

Begrænsninger

Hvis du er i behandling med stærke smertestillende lægemidler, kan du ikke få eller bevare kørekort til taxa eller bus. 

Du kan heller ikke få eller bevare dit kørekort til bil, hvis: 

  • du får kortvirkende lægemidler givet ved behov.
  • den stærke smertestillende medicin gives som indsprøjtning eller stikpille.
  • du samtidig med brug af stærk smertestillende medicin også tager beroligende- og/ eller sovemedicin.

Behandling med stærk smertestillende medicin medfører som regel tidsbegrænsning i kørekortet på 1 år. Hvis du eventuelt herefter skal have fornyet dit kørekort, foregår det uden betaling hos din alment praktiserende læge.

Færdselsloven

I følge færdselsloven § 54. ”Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, påvirkning af opstemmende eller bedøvende midler eller af lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at han er ude af stand til at føre køretøjet på fuldt betryggende måde".

Overtrædelse af § 54 straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år.
 

Redaktør