Behandling med Daxas

Information om hvad Daxas er, hvordan det anvendes samt evt. bivirkninger og forholdsregler

Hvad er Daxas?

Daxas er et lægemiddel, der oprindeligt er udviklet til at behandle KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom), også kaldet ”rygerlunger”. Vi har klinisk erfaring med, at lægemidlet også virker til behandling af hudsygdomme, hvor immunforsvaret er overaktivt, fx psoriasis og hidrosadenitis suppurativa. Dette er såkaldt ”off-label behandling”, da lægemidlet, i Danmark, kun er indregistreret til behandling af KOL. Det aktive stof i Daxas hedder roflumilast.

Hvordan tages Daxas?

Daxas er en tablet behandling, der som udgangspunkt tages én gang dagligt. Daxas kan tages med eller uden mad, men det er hensigtsmæssigt, hvis det er cirka samme tidspunkt på døgnet hver dag. Der findes tabletter på 250 mikrogram og 500 mikrogram. Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal tage.

Varigheden af behandlingen afhænger af din sygdom. Du kan forvente effekt af behandlingen efter nogle uger, den fulde effekt ses efter 3-6 måneder.

Før behandlingen og kontrol af behandlingen

Før behandlingen skal du have taget blodprøver. I det første år af behandlingen skal du have taget blodprøver cirka hver 3. måned. Du skal komme til kontrol i Hydsygdomme, klinik 1 typisk efter 1-3 måneders behandling og herefter med 3-6 måneders interval.

Daxas og anden medicin

Det meste medicin er sikkert at tage samtidigt med Daxas. Der er dog visse lægemidler som kan interagere. Hvis du under behandlingen med Daxas skal opstarte anden medicin, skal du derfor fortælle din læge at du også får Daxas.
 

Det anbefales generelt at du ikke tager såkaldte Cytokrom P450 induktorer (fx rifampicin, theophyllin, phenobarbital, carbamazepin og phenytoin).

Mulige bivirkninger

Som alle andre lægemidler kan Daxas give bivirkninger. De ses almindeligvis i starten af behandlingen og aftager efter de første uger.

Hyppige bivirkninger

 • nedsat appetit
 • vægttab
 • mavesmerter
 • diarré 
 • kvalme
 • opkastning 
 • hovedpine
 • søvnbesvær.

Sjældne bivirkninger

 • muskelsvaghed
 • angst
 • svimmelhed
 • rysten
 • hypersensitivitet.

Meget sjældent er beskrevet øvre luftvejsinfektioner, friskblødning fra endetarmen, brystudvikling hos mænd, depression, nervøsitet og allergiske reaktioner.

Oplever du andre bivirkninger end de nævnte, skal du kontakte din læge i Hudsygdomme, klinik 1. 

Særlige forholdsregler

Hvis du er undervægtig, anbefales der regelmæssig vægtkontrol, da vægttab er set i forbindelse med behandlingen. Endvidere skal du være opmærksom på psykiske symptomer under behandlingen, da dette i sjældne tilfælde har været rapporteret. Hvis du tidligere har haft depression eller været selvmordstruet, frarådes opstart af Daxas.

Vaccinationer

Alle patienter i behandling med Daxas anbefales årlig influenzavaccination samt vaccination mod Coronavirus. Du må ikke blive vaccineret med levende vacciner.

Graviditet og amning

Du må ikke få Daxas,også kaldet rygerlunger" hvis du er gravid eller ammer. Hvis du ønsker at blive gravid, bør du tale med din læge i hudambulatoriet. Der er ikke påvist nogen risiko ved graviditet hvis manden er i behandling med Daxas.

Tilskud

Din kontaktlæge søger om at du kan få enkelttilskud til behandlingen, således at prisen reduceres.

Redaktør