Azathioprin, behandling med

Azathioprin anvendes i tilfælde, hvor formålet er at hæmme immunsystemet.

Azathioprin anvendes ved sygdomme, hvor man ønsker at hæmme immunsystemet. 

Hvordan skal medicinen tages?

Azathioprin findes som tabletter i styrken 25 mg og 50 mg. Dosis beregnes ud fra din vægt. Dosis vil normalt blive optrappet over dage. Typisk ligger dosis på 100-150 mg en gang dagligt. Vi anbefaler at tage medicinen til natten for at mindske den kvalme, som kan forekomme ved opstart. Glemmer du en dosis, må du ikke tage dobbeltdosis. 

Tabletterne kan tages med eller uden mad, men bør tages på samme tidspunkt hver dag. Samtidig indtagelse af mælk og mælkeprodukter skal undgås. Tabletten skal indtages mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter indtagelse af mælk eller mælkeprodukter.

Bemærk: Tabletterne må ikke deles eller knuses.

Bivirkninger

  • Kvalme, diarré og manglende appetit er de mest almindelige bivirkninger. Generne ses især i starten af behandlingen, og forsvinder ofte med tiden.
  • Nedsat produktion af blodplader og hvide blodlegemer ses i sjældne tilfælde. Dette kan bl.a. medføre små blødninger i hud og slimhinder, som kan vise sig ved små røde eller blå pletter på huden, næseblod eller blødning fra tandkødet. Oplever du nogle af disse bivirkninger, skal du kontakte lægen.
  • Påvirkning af leveren ses meget sjældent. Dette giver som regel ingen symptomer, men vil kunne ses i dine blodprøver.
  • Overfølsomhed er sjælden, men kan vise sig ved et kløende udslæt på ben, arme og krop og/eller ved feber. Har du mistanke om overfølsomhed, skal du stoppe med at tage Azathioprin og kontakte din læge eller sygeplejerske på behandlingsstedet.
  • Hårtab ses meget sjældent. Håret vokser ud igen, hvis du stopper med Azathioprin.

Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som ligger i æsken med Azathioprin.

Forholdsregler når du er i behandling med Azathioprin

Infektioner:

Kontakt ambulatoriet, da det kan være nødvendigt at holde pause med Azathioprin. Hvis du har en almindelig forkølelse, skal du ikke holde pause med Azathioprin.

Operationer:

Som udgangspunkt fortsættes behandlingen.

Vaccinationer:

Vaccination med vacciner, som indeholder levende, men svækkede virus, bør undgås.

Azathioprin og anden behandling: 

Samtidig behandling med Allopurinol mod urinsyregigt forstærker virkning og bivirkning af Azathioprin. Azathioprin kan også nedsætte virkningen af blodfortyndende medicin. 

Beskyt dig mod solen:

Azathioprin øger hudens følsomhed for sollys. Derfor er det vigtigt, at du beskytter dig ekstra mod solskoldning. Brug solcreme, og undgå solbadning og solarium.

Graviditet og amning:

Både mænd og kvinder, der er i behandling med Azathioprin, skal anvende sikker prævention. Behandling med Azathioprin bør ophøre mindst 3 måneder før planlagt graviditet. Azathioprin bør ikke tages under amning.

Alkohol:

Må indtages i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Blodprøvekontrol:

Du skal have taget regelmæssige blodprøver for at vi kan opdage evt. bivirkninger til Azathioprin:

Hver 14. dag i 4 måneder
Herefter:
Hver måned i 4 måneder
Dernæst:
Hver 2. måned så længe du får behandlingen.

Ved blodprøverne kontrolleres bl.a. antallet af røde og hvide blodlegemer, blodplader, lever- og nyrefunktion.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver kontaktet, hvis der er behov for det.

Redaktør