Atypisk Mykobakterie infektion

Atypisk Mykobakterie kan give infektion hos personer med kronisk lungesygdom eller nedsat immunforsvar.

Hvad er Atypiske Mykobakterier?

Atypiske Mykobakterier er en gruppe bakterier, som er i familie med bakterien, der er årsag til tuberkulose. Bakterierne ligner tuberkulosebakterien i udseende i mikroskopet. Atypiske Mykobakterier er dog fredeligere, og bakterierne kan være til stede i kroppen uden at give sygdom.

Mykobakterier findes udbredt i naturen, i vand og jord, som en naturlig bakterie i vores miljø.

I Danmark findes der ikke en oversigt over antallet af infektioner, der skyldes Atypiske Mykobakterier, da bakterierne kun undtagelsesvis fører til sygdom.

Smitteforhold

Bakterien overføres som regel via inhalation af vand eller støv. De smitter ikke imellem mennesker. Man kan intet gøre selv for at undgå Atypiske Mykobakterier.

Symptomer på infektion med Mykobakterie

Raske personer bliver normalt ikke syge af Atypiske Mykobakterier. Personer med kronisk lungesygdom eller nedsat immunforsvar kan blive syge af baktierierne. Symptomerne er oftest længerevarende hoste (evt. med blodigt opspyt), træthed, åndenød, vægttab og almen svækkelse.

I akvarier findes dog en særlig type bakterie, som kan give sår på huden, der har svært ved at hele op. Raske personer kan også smittes af denne type Mykobakterie.

Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen kan stilles, når man har undersøgt opspyt eller vævsprøver. Bakterierne vokser meget langsomt, og det kan tage flere uger, før der er svar på undersøgelsen.

Behandling

Hvis man finder Mykobakterier hos personer, som ikke har tegn på sygdom, vil man vanligvis afvente forløbet nogle måneder uden behandling. I langt de fleste tilfælde vil der ikke opstå sygdom.

Hvis bakterierne fører til sygdom, kræver det en langvarig medicinsk behandling med antibiotika. Antibiotikakuren er omfattende, og behandling fortsættes 12-18 måneder efter, at prøverne er blevet negative for bakterier. I behandlingsperioden kan man fortsætte sit normale liv, hvis man har det godt.

Udsigterne til helbredelse er gode.

Medicin og bivirkninger

Der findes forskellige behandlinger afhængig af bakterietype. De præparater som hyppigst bruge, kan du læse mere om på næste side.

De fleste tåler medicinen uden problemer, men nogle vil opleve bivirkninger. Det vigtigt, at du kontakter afdelingen, hvis der opstår problemer.

Præparater

Rimactan

Indeholder et farvestof som farver urin og afføring orangerød. Det kan varigt misfarve kontaktlinser.

Rimactan kan give influenzaligende symptomer i form af feber, træthed og ledsmerter. I sjældne tilfælde ses leverbetændelse.

Rimactan nedsætter effekten af P-piller. Bruge derfor anden form for prævention.

Rimactan kan påvirke andre typer af medicin. Fortæl lægen, hvis du tager anden medicin.

Myambutol

Kan en sjælden gang gives synsnedsættelse og ændret farvesans. Ændringen holder som regel op af sig selv.

Hvis du oplever synsproblemer, skal du straks kontakte afdelingen.

Clarithromycin

Medicinen kan give problemer i form af mavepine, kvalme, opkastning og diarre.

Andre gener kan være: Ændret smagssans, hovedpine, søvnløshed og hjertebanken. 

Hvis du oplever bivirkninger, skal du straks kontakte afdelingen.

Redaktør