Allergisygdomme, klinik 1, velkommen til

Vi udreder og behandler patienter med allergisygdomme.

Om klinikken

Vi undersøger og behandler allergiske sygdomme som astma, høfeber, fødevare-, insekt-, erhvervs-og lægemiddelallergi, nældefeber og hævelser, der skyldes allergi. 

Vi arbejder også med vaccination mod allergi, immunterapi (hyposensibilisering) og forskning. 

Undersøgelse og behandling

Undersøgelser for allergi kan omfatte:

  • Priktest dvs. prik i huden med en række stoffer
  • Måling af lungefunktion
  • Blodprøver

Desuden kan der blive tale om provokationer hvor man med vilje udsætter øjne, næse, lunger, hud eller mave for et fortyndet allergen for at teste reaktionen.

Omfanget af undersøgelserne afhænger af dine symptomer, og vi planlægger dit forløb sammen med dig.

Kontaktpersoner

Det er den samme læge, som står for dine undersøgelser og behandling undervejs. Denne læge er din kontaktperson.

Hvem kommer i klinikken?

Vi undersøger og behandler børn og voksne, der henvises af praktiserende læger, speciallæger eller andre hospitaler og sygehuse.

Skriftlig information

Det er vigtigt, at du føler dig godt informeret om dit forløb, og du er naturligvis altid velkommen til at henvende dig til os med spørgsmål.

Vi har desuden udarbejdet skriftligt informationsmateriale om de forskellige undersøgelser og behandlinger, der udføres på afdelingen, som du kan få ved at henvende dig til personalet.

Forhindret i at møde?

Hvis du er forhindret i at møde til det første besøg, skal du ringe snarest muligt på klinikkenstelefonnummer.

Redaktør