Pacemaker med tre elektroder, anlæggelse af

Information om anlæggelse af pacemaker med tre elektroder, og vigtige forholdsregler der skal følges efter operation.

En pacemaker med 3 elektroder kaldes også en biventrikulær pacemaker. Pacemakeren kan hjælpe patienter med hjertesvigt, hvis de samtidig har nedsat ledningsevne i hjertets elektriske ledningssystem.

Pacemakeren sørger for, at dit venstre hjertekammer trækker sig sammen, som det skal. Det hjælper på symptomer som åndenød og nedsat fysisk formåen.

Pacemakeren kan også øge levetiden hos personer med denne form for hjertesygdom.

Før indgrebet

Blodfortyndende medicin

Hvis du får blodfortyndende medicin, skal du læse i indkaldelsesbrevet, om du skal holde pause med medicinen inden indgrebet. Blodfortyndende medicin er ikke Magnyl.

Medicin mod sukkersyge

Hvis du er i behandling med metformin (f.eks.: Metformin, Orabet eller Glucophage) mod sukkersyge, skal du holde pause med din medicin i 2 døgn før selve indgrebet.

Ring til os, hvis du er det mindste i tvivl.

Skema

Inden du kommer, skal du udfylde et skema med dine helbredsoplysninger. Oplysningerne skal vi bruge til din journal. Vi sender skemaet til dig sammen med indkaldelsesbrevet. Husk at tage det udfyldte skema med til forundersøgelsen.

Dag 1: Forundersøgelse

Hvis du kommer hjemmefra, skal du møde i Prøvetagningen, Gentofte Hospitalsvej 1. Her får du taget blodprøver og elektrokardiogram (EKG). Du kan se tid og sted i dit indkaldelsesbrev.

Herefter går du til Hjertesygdomme, sengeafsnit 3, hvor en sekretær eller en sygeplejerske tager imod dig.

Du taler med en læge og får oprettet din journal.

En sygeplejerske fortæller dig om forholdsreglerne ved indgrebet.

Dag 2: Dagen for indgrebet

Du skal ikke være fastende, og må gerne spise et let måltid, for eksempel et stykke brød med ost eller en portion yogurt.

Du skal tage din sædvanlige morgenmedicin, dog ikke vanddrivende. Du skal kun tage blodfortyndende medicin, hvis du har aftalt det med os på forhånd.

Du skal tage et bad hjemmefra og fjerne eventuel neglelak.

Du må ikke have ur eller smykker på.

På Afdeling for Hjertesygdomme

Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre i hånden/armen til at give antibiotika og evt. væske gennem.

Du får eventuelt taget et elektrokardiogram (EKG).

Vi tilbyder dig smertestillende tabletter (Paracetamol) og en beroligende pille.

Du får en indsprøjtning med antibiotika for at forebygge infektion.

Selve indgrebet

Selve indgrebet foregår i Hjerteafdelingens operationsrum. Du bliver hentet af afdelingens portør, når det er din tur.

Pårørende skal vente i afdelingen, da der ikke er venteværelse i operationsområdet.

En sygeplejerske tager sig af dig under hele indgrebet. Det varer i de fleste tilfælde 1-2 timer, men kan vare op til 3-4 timer.

Under indgrebet er du i lokalbedøvelse. Det kan spænde og føles ubehageligt, når lokalbedøvelsen bliver lagt, men derudover gør indgrebet normalt ikke ondt.

Pacemakeren lægges normalt 5 cm under venstre kraveben.

Når lokalbedøvelsen virker, lægger lægen et ca. 5 cm langt snit i huden under kravebenet. Herfra fører lægen 2 eller 3 elektroder ned til hjertet via en blodåre. Den ene elektrode føres til højre hjertekammer, den anden elektrode føres til højre forkammer. Den sidste elektrode føres til ydersiden af venstre hjertekammer via en blodåre, der løber uden på hjertet.

Den sidste elektrode kan være svær at placere, og det kan tage lang tid. I sjældne tilfælde er det så vanskeligt, at man er nødt til, at forsøge igen på et andet tidspunkt.

Når elektroderne er placeret, måler lægen, hvor lidt strøm der skal til for at få hjertemusklen til at trække sig sammen. Herefter bliver elektroderne forbundet til pacemakeren. Pacemakeren lægges i en lille ”lomme” under huden, lige over brystmusklen. Lægen syr derefter såret sammen.

Til slut får du en forbinding på for at undgå, at det bløder.

Du bliver kørt tilbage til sengeafsnittet.

Tilbage på sengeafsnittet

Når du kommer tilbage til sengeafsnittet, vurderer sygeplejersken, om du skal blive i sengen nogle timer, eller om du kan stå op med det samme.

Personalet hjælper dig, første gang du skal ud af sengen.

Hvis du får meget vanddrivende medicin, skal du tage en morgendosis, når du kommer ud af sengen. Personalet hjælper dig.

Du får smertestillende medicin, hvis du har smerter. Ofte spænder det i huden, men paracetamol hjælper for det meste.

Mens du er på sengeafsnittet overvåger vi din hjerterytme med en trådløs sender (telemetri), som du får sat på brystet.

Forbindingen skal sidde på i mindst 3 timer.

Om aftenen skal du genoptage din blodfortyndende medicin. Personalet aftaler dosis med dig og lægen, der går stuegang.

Dag 3: Dagen efter indgrebet

Personalet sikrer sig, at alt er som det skal være omkring stedet, hvor pacemakeren blev sat ind.

I løbet af formiddagen skal pacemakeren kontrolleres og programmeres i Pacemakerklinikken (hjemkontrol). Det sker ved hjælp af dataudstyr, som kan aflæse og programmere pacemakeren udefra. I klinikken er der specialuddannede bioanalytikere, som også besvarer spørgsmål om pacemakeren.

I forbindelse med at pacemakeren bliver programmeret, får du evt lavet en ultralydsskanning af hjertet for at kontrollere, at det trækker sig sammen, som det skal.

Fungerer pacemakeren som den skal, bliver du udskrevet eller flyttet tilbage til dit lokalhospital.

Et døgn efter indgrebet kan du selv fjerne plasteret over såret, og du kan herefter tage brusebad. Såret er syet med selvopløsende tråd, så trådene skal ikke fjernes, medmindre du får anden besked.

Kontrol

Vi aftaler tid til kontrol. Første kontrol er efter 1 måned i vores Pacemakerklinik. Derefter er der rutinemæssige kontroller igen hvert 6 måned.

Manuel hjemmemonitorering af pacemaker

I Pacemakerklinikken får du evt. udleveret en telemonitoreringsboks, der skal stilles op ved siden af din seng. Denne boks kommunikerer trådløst med din pacemaker og med en central server via mobilnettet eller internettet.

En gang imellem vil denne boks foretage et hurtigt check, om alt virker som det skal med pacemakeren. Er der noget galt, går en besked videre til Pacemakerklinik, som ser beskeden førstkommende hverdag. Hvis der er grund til det, bliver du ringet op.

Boksen er også indstillet til at lave en fuld kontrol af din pacemaker. Det bliver gjort med jævne mellemrum.

Det kan kun lade sig gøre at aflæse pacemakerens funktioner via boksen. Boksen kan ikke omprogrammere din pacemaker. Hvis der er grund til omprogrammering af pacemakeren, skal du møde op i klinikken.

Formålet med de ambulante besøg er at kontrollere, om pacemakeren og elektroderne (elektroden) fungerer efter hensigten, samt at måle batteriets kapacitet.

Din praktiserende læge får et brev efter hver pacemakerkontrol, så han/hun er orienteret om pacemakerens funktion.

Skift af pacemakeren

Det er normalt, at pacemakeren skal skiftes efter en årrække, fordi batterikapaciteten efterhånden bliver brugt op.

Batteriet bliver ikke brugt op fra den ene dag til den anden. Det forventes at holde 6-8 år. Batteriet er en integreret del af pacemakeren. Derfor skiftes hele pacemakeren ved batteriskiftet.

Det er helt normalt, at det kun er selve pacemakeren og ikke elektroderne, der udskiftes. Normalt bliver man udskrevet allerede samme aften, når batteriet er blevet skiftet.

Forholdsregler

Du skal være meget opmærksom på, om der kommer betændelse i såret. Hold øje med, om stedet omkring såret bliver rødt, hævet, ømt eller varmt. Betændelsen kan godt opstå flere uger efter indgrebet. Hvis der er tegn på betændelse, skal du ringe til os.

For at undgå at elektroderne flytter sig, skal du i de første 4 uger undgå, at din albue kommer over skulderhøjde. Du må derfor ikke cykle, støvsuge, lave armsving eller hænge i ribber. Du må heller ikke bære på tunge ting svarende til vægten af f.eks. en kasse øl.

Dog er det vigtigt, at du bruger begge arme så normalt som muligt for at undgå en ”stiv” skulder. Efter 4 uger må du bevæge dig som normalt.

Du bør fremover undgå:

 • at have din mobiltelefon i brystlommen på den side, hvor pacemakeren er sat ind.
 • kortbølgebehandling tæt ved pacemakeren.
 • at opholde dig under højspændingsmaster.
 • kraftige magnetfelter, herunder undersøgelse i MR-scanner. Hvis en MR-scanning er nødvendig, kan den i nogle tilfælde blive udført. Det vil i givet fald ske under særlig overvågning.

Du må gerne:

 • Køre bil efter en uge.
 • Rejse med fly, bil og tog (hver opmærksom på forsikring ved udenlandsrejse).
 • Dykke efter 4 uger, dog ikke dybere end 30 meter.
 • Bruge el-værktøj, køkkenudstyr og mikrobølgeovn.
 • Bruge elektriske varmetæpper
 • Bruge fjernbetjening til radio og tv
 • Genoptage dit sexliv.

Komplikationer

Det er så godt som ufarligt at få en pacemaker, og kun i sjældne tilfælde kommer der komplikationer.

Eventuelle komplikationer kan være:

 • Blåt mærke ved stedet, hvor pacemakeren er sat ind.
 • Elektroden kan flytte sig. Elektroden skal lægges om ved et nyt indgreb. Hvis elektroden er lagt i den store blodåre under kravebenet, kan der sive luft ind mellem lungehinderne, sådan at dele af lungen falder sammen. Luften fjernes med dræn i 1 -2 dage.
 • Pacing af mellemgulvet. Nerverne til musklen i mellemgulvet løber på ydersiden af hjertet, og de kan af og til blive pacet af elektroden på bagsiden af hjertet. Hvis det sker, føles det som stød i mellemgulvet eller hikke. Det kræver at pacemakeren bliver omprogrammeret. I sjældne tilfælde må elektroderne flyttes.
 • Betændelse i såret. Betændelsen kan behandles med antibiotika, men det kan være nødvendigt at fjerne pacemakeren og lægge den tilbage, når betændelsen er væk.

Hvis du får mistanke om komplikationer og specielt betændelse, skal du ringe til Pacemakerklinikken. Uden for klinikkens telefontid kontakt egen læge eller Akuttelefonen 1813.

En pacemaker er en højteknologisk enhed, hvor der over tid og i sjældne tilfælde kan opstå fejl. Mulighederne for fejl bliver overvåget meget grundigt, både af de ansvarlige overlæger på Afdeling for Hjertesygdomme og af producenten.

Hvis der mod forventning skulle opstå en væsentlig fejl ved din pacemaker, som gør, at lægerne og producenten overvejer, om den bør udskiftes, bliver du straks kontaktet.

Naturlig død

En pacemaker hindrer ikke naturlig død. En pacemaker erstatter kun de elektriske impulser i hjertet.

Redaktør