SMS-tilfredshedsmåling af Akuttelefonen 1813

​Siden maj 2016 har vi løbende målt borgernes tilfredshed med Akuttelefonen 1813 per SMS. Målingen viser, at der er stor tilfredshed med ordningen blandt de borgere, der har haft brug for hjælp fra Akuttelefonen 1813.

SMS til 200 brugere hver dag

Hver dag sender vi en SMS ud til 200 tilfældigt udvalgte brugere af Akuttelefonen 1813, som har været i kontakt med Akuttelefonen 1813 dagen før.

SMS'en indeholder et link til en side med to enkle spørgsmål:

  1. Var du overordnet tilfreds med kontakten til Akuttelefonen 1813?
  2. Fik du svar på dine spørgsmål ved opkaldet til Akuttelefonen 1813?

Hvor mange svarer, og hvad svarer de?

Dagligt svarer ca. 20-23 procent, dvs. ca. 1.300 - 1.500 personer besvarer på spørgsmålene hver måned.

Samlet set svarer 90 procent, at de er tilfredse med kontakten til Akuttelefonen 1813, og 92 procent giver udtryk for, at de får svar på deres spørgsmål.

Svarene er meget stabile fordelt over de forskellige måneder og fordeler sig således: 

  • 16,5 procent er ”i nogen grad” tilfreds. 43 er ”i høj grad” og 30 procent ”i meget høj grad”. Ca. 11 procent er ”slet ikke” eller ”i mindre grad” tilfreds.
  • 18 procent giver udtryk for, at de ”i nogen grad” får svarer på deres spørgsmål. 43 procent "i høj grad" og 29 procent "i meget høj grad". Ca. 9 procent giver udtryk for, at de ”slet ikke” eller ”i mindre grad” får svar på deres spørgsmål.

Hvad bruger vi svarene til?

Formålet med målingen er at styrke kvaliteten ved Akuttelefonen 1813. Ved hele tiden at vide, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre, kan vi nemlig iværksætte mere målrettede initiativer.


Redaktør