Min Sundhedsplatform - følg med i din behandling

Som patient på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Gentofte Hospital har du digital adgang til dit hospital på minsundhedsplatform.dk

Gå direkte til Min Sundhedsplatform

Log ind på minsundhedsplatform.dk med NemID

På Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:

  • Stille spørgsmål til afdelinger, hvor du har et aktuelt forløb

  • Læse udvalgte notater fra din journal (kun journalregistreringer efter 21. maj 2016)

  • Se prøvesvar

  • Se kommende aftaler til ambulante besøg

  • Booke en aftale, hvis din afdeling giver dig mulighed for det

  • Anmode om at få aflyst en tid

Påmindelser

Du kan selv bestemme, om du ønsker påmindelser, når der er nyt fra din afdeling på Min Sundhedsplatform. Det kan være påmindelse om et spørgeskema eller  om en aftalt tid. Du kan få påmindelser via email.

Giv fuldmagt

Du kan give fuldmagt til, at en pårørende over 18 år kan få adgang til din profil på Min Sundhedsplatform.

Du kan også få adgang til dit barns Min Sundhedsplatform, hvis barnet er under 15 år, og du har forældremyndigheden eller er værge.

Dit vindue ind til et nyt IT-system


Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland et nyt fælles it-system, Sundhedsplatformen, som er Danmarks største sundheds-it-projekt. Alle gamle it-systemer lægges over i dette nye system for at skabe større sammenhæng og forbedre måden, vi håndterer data på.

Herlev Hospital og Gentofte Hospital gik som de første hospitaler over på Sundhedsplatformen 21. maj 2016 og Rigshospitalet fulgte trop 5. november 2016. Det er derfor indtil videre kun patienter på de hospitaler med aktuelle forløb, som kan benytte sig af mulighederne for at følge sit forløb og gå i dialog med afdelingen. Dog kan alle patienter der har fået prøvesvar fra laboratorier alle Region Hovedstadens hospitaler, se deres prøvesvar i Min Sundhedsplatform.

Øvrige hospitaler  og psykiatrien i Region Hovedstaden og Region Sjælland følger i løbet af 2016 og 2017.

Læs mere om IT-systemet og implementeringen på www.sundhedsplatform.dk

Hvem kan logge på Min Sundhedsplatform?

Udover patienter på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Gentofte Hospital, kan borgere, der indenfor de seneste 10 år har været patient på et af Region Hovedstadens hospitaler, også logge ind på minsundhedsplatform.dk.

Hvis du ikke har eller har haft et forløb på Rigshospitalet (efter 5. november 2016), Herlev Hospital (efter 21. maj 2016) og Gentofte Hospital (efter 21. maj 2016), vil der ikke være registreret helbredsoplysninger om dig og du vil heller ikke kunne skrive til afdelinger i Min Sundhedsplatform.

Du kan se svar på prøver sendt til et af Region Hovedstadens laboratorier, selvom du ikke har eller har haft et forløb på Rigshospitalet, Herlev Hospital og Gentofte Hospital. Det vil sige prøver regionens hospitaler modtager fra alment praktiserende læger og speciallæger eller hospitaler der ikke er på Sundhedsplatformen endnu.

 

Redaktør