Mine konsultationer

Hvis du er nysgerrig i forhold til dine sundhedsoplysninger på sundhed.dk

På sundhed.dk har du adgang til at se en oversigt over den behandling, du har fået i almen praksis, fysioterapeut m.fl. For at få adgang skal du gøre følgende:

  • Log ind på sundhed.dk
  • Vælg "Borger"
  • Vælg "Sundhedsdata"
  • Vælg "Sundhedsjournalen"
  • Vælg "Mine konsultationer"

Herefter kommer der en oversigt over hvilke datoer, hvor der er registreret konsultationer på dit cpr. nr. Når du trykker på den enkelte dag, kan du efterfølgende se, hvilken behandling det drejer sig om.

Hvis du finder frem til behandling, som du ikke mener at have modtaget, hører Region Hovedstaden meget gerne fra dig!  

Når du sk​​​​​river til regionen

Når du skriver til regionen, er det vigtigt, at du oplyser, hvilke datoer og behandling det drejer sig om. Ud for hver behandling står der et nummer (ydelseskode), som du meget gerne må oplyse i din henvendelse.

Det vil desuden være en stor hjælp, hvis du ønsker at oplyse dit cpr. nr., da regionen dermed har mulighed for at sammenholde dine oplysninger med den afregning som behandleren har indsendt til regionen.

Du må derudover gerne oplyse, hvorvidt du giver samtykke til, at regionen indhenter journaloplysninger vedrørende de ydelser, din henvendelse drejer sig om, hvis behandleren ikke ønsker at udlevere disse.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til regionen på tlf.nr. 38 66 50 00.

Du kan sende sikker post til regionen via din e-boks. Benyt venligst Region Hovedstaden-Administrationen-110 Praksissektor som modtager og angiv venligst att. Enhed for Praksisaftaler 

Hvad sker der, når du har sendt din henvendelse til regionen

Regionen vil efterfølgende foretage en høring af behandleren, hvor regionen vil anmode om dokumentation i form af journaloplysninger for at få af- eller bekræftet, hvorvidt behandleren har journalført behandlingen. I forbindelse med høringen vil din henvendelse blive vedlagt. Behandleren vil desuden få oplyst dit navn, din fødselsdato, og hvilke ydelser det drejer sig om.

​For en god ordens skyld skal regionen oplyse dig om, at forholdet mellem behandler og patient er omfattet af fortrolighed, jf. sundhedslovens § 40 og kapitel 9.

Hvis du vælger at dele helbredsoplysninger med os, herunder hvilken behandling du reelt har modtaget hos din behandler, vil oplysningerne indgå i vores sag om kontrol af ydelser udbetalt til behandleren efter sundhedslovens tilskudsregler.

De oplysninger, vi modtager fra dig, vil som følsomme oplysninger være omfattet af generel tavshedspligt efter forvaltningslovens § 27 og af databeskyttelsesforordningens regler om, at vi kun må anvende oplysningerne til de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Derfor vil de oplysninger, vi modtager fra dig, efter omstændighederne vil kunne blive videregivet til

  • samarbejdsudvalget og eventuelt også Landssamarbejdsudvalget nedsat efter overenskomsten,
  • regionens advokat med henblik på juridisk bistand til regionen og
  • politiet med henblik på eventuel opfølgning fra politiets side på denne sag, herunder eventuel politimæssig efterforskning og strafferetlig forfølgning.

Du kan forvente at modtage svar inden for et halvt år efter, at du har kontaktet regionen. Dette skyldes, at der kun afholdes fire møder i samarbejdsudvalget om året.

Hvis du har spørgsmål til den behandling du har modtaget hos din praktiserende læge, der står anført, vil du ofte kunne finde svaret i nedenstående vejledning, hvor de enkelte behandlingsformer står beskrevet.

​​Vejledning i anvendelse af ydelser på læger.dk

Gå til Mine konsultationer på sundhed.dk​​​

Redaktør