Medicintilskud - hvornår og hvordan

Læs om de forskellige muligheder for at få tilskud til medicin.

Hvad kan du få i tilskud til medicin?

Tilskud til medicin er bestemt af, hvor store udgifter du har til medicin. Dine udgifter til medicin registreres i Det Centrale Tilskuds Register  inden for en periode på et år - også kaldet for tilskudsperioden. Jo større udgifter, jo mere får du i tilskud. Når du har købt for mere end 1045 kroner (2023-takster) i tilskudsperioden, begynder du som voksen at få tilskud. Børn under 18 år får tilskud med det samme.

Der er lagt et loft over, hvor stor din udgift til medicin kan blive.

Hvis din egenbetaling i tilskudskroner overstiger 4.350 kroner (2023-takster) i tilskudsperioden, får du automatisk din tilskudsberettigede medicin gratis. Hvis du på apoteket vælger at få dyrere medicin end den, der er billigst, kan du risikere selv at skulle betale noget mere. Tilskuddet betales af regionen. 

Se mere om tilskuddets størrelse på sundhed.dk ​

Generelle tilskud

Du får automatisk tilskud til den lægeordinerede medicin, der er omfattet af generelt tilskud. Noget medicin har dog det, der hedder 'klausuleret tilskud'. Det betyder, at du skal have en bestemt sygdom, for at få tilskud til den medicin. Det er din læge, som vurderer, om du kan få klausuleret tilskud.

Individuelle tilskud

Der findes derudover tre former for individuelle tilskud. Det er din læge, der vurderer dit behov og sygdomsforløb, og det er lægen, der kan søge om de forskellige tilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

1. Enkelttilskud

I nogle tilfælde kan din læge søge om enkelttilskud til medicin, der ikke er omfattet af generelt eller klausuleret tilskud.

2. Forhøjet tilskud

Forhøjet tilskud er en særlig bevilling til en bestemt slags medicin. Fx hvis du er allergisk over for et produkt på markedet, og derfor har brug for at få et andet produkt, der er dyrere.

3. Terminaltilskud

Hvis du er uhelbredeligt syg og vælger at tilbringe din sidste tid i dit eget hjem eller på et hospice, skal du sidestilles med de patienter, der ligger på hospitalet. Derfor kan din læge eller hospitalet søge Lægemiddelstyrelsen om, at du får al din medicin gratis.

Økonomisk hjælp fra din kommune

Hvis du har økonomiske vanskeligheder, kan der være mulighed for at søge kommunen om hjælp via Aktivlovens § 82. For at du kan søge, skal følgende være opfyldt:

  • behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt begrundet
  • du har ikke selv råd til at betale udgiften

Der skal være tale om lægeordineret medicin. Der kan være særlige regler for pensionister og personer med en varigt nedsat fysisk eller ps​ykisk funktionsevne. Tal med din kommune om muligheden.

Redaktør