​​​​​​​​

Medicinoversigt og dosering

Megen behandling af sygdom sker i form af medicin. Indimellem kan det være svært at holde rede på hvilken medicin, i hvilken dosis og hvornår på dagen, du skal tage din medicin. Her er nogle redskaber til at sikre dig, at du får den aftalte behandling.

Medicinkortet skaber overblik over dine lægemidler og recepter

Alle medicinoplysninger gemmes i det Fælles Medicinkort - en central database hos Sundhedsdatastyrelsen. Herfra trækkes oplysningerne til 'dit Medicinkort', som du finder på sundhed.dk.

Dit medicinkort indeholder blandt andet:

  • den medicin, du er ordineret af din læge
  • de seneste to års recepter
  • hvilken medicin, du har fået udleveret på apoteket.

Find dit Medicinkort på sundhed.dk, hvor du logger dig ind med dit MitID

Lægen opdaterer dit Medicinkort

Den, der har dig i behandling, har pligt til altid at opdatere dit Medicinkort, hver gang du får ny medicin, får lavet om i dosis, holder pause eller holder op med medicinen. Det kan være både din egen læge, en speciallæge eller en læge på hospitalet.

Kontakt altid din læge, hvis der er noget, du er i tvivl om på dit medicinkort.

Hvem har adgang - udover dig?

Kun de læger og sygeplejersker, der behandler dig - og apoteket, hvis du giver din accept - har adgang til systemet. I dit Medicinkort kan du se, hvilke sundhedsfaglige personer der har været logget på for at ændre eller se dine oplysninger.

Hvad kan du se om de enkelte lægemidler?

Om de enkelte lægemidler i Medicinkortet kan du se:

  • navnet på lægemidlet, lægemiddelformen og styrken
  • hvor meget du skal tage, hvordan og hvorfor
  • hvornår du skal stoppe med at tage lægemidlet, medmindre det er en fast/varig behandling
  • hvornår lægemidlet er oprettet på medicinkortet
  • hvor mange udleveringer, du har tilbage på din recept.

Du kan anmode om at forny recepten

På Medicinkortet kan du også anmode om at forny dine recepter. Herefter tager din læge stilling til, om din recept kan fornyes, eller om det kræver en konsultation.

Medicinkortet findes også som app

Dit Medicinkort findes også som app, hvor du kan se alle dine recepter, ligesom du kan anmode din læge om receptfornyelse. Du skal logge ind med dit MitID.

Adgang til dine børns Medicinkort

Hvis du har børn, kan du også se deres Medicinkort.

Når man fylder 15 år, får man selv adgang til Medicinkortet, og forældrenes adgang ophører.

Lav din egen medicinoversigt

Hvis du skal tage mange piller på forskellige tidspunkter af døgnet, eller er i behandling, hvor du skal holde pauser, er i nedtrapning m.m., kan det være en hjælp at lave din egen medicinoversigt. Her vil du fx kunne se, hvornår du skal tage hvilke præparater og i hvilken dosis. Du kan også få påmindelser på din mobil, når du skal tage din medicin.

Der findes en massehjemmesider, apps og guides, der kan hjælpe dig.

Oversigt over hjemmesider, apps og guides, der hjælper dig med at holde styr på din medicin

Du også bruge Patientguidens medicinoversigt, der kan printes. På denne medicinoversigt kan du desuden tilføje de vitaminer, kosttilskud, naturmedicin og håndkøbsmedicin, du tager.

Brug  Patientguidens medicinoversigt

Tag din medicin med

I stedet for en medicinoversigt kan du også vælge at tage al din medicin med, når du skal have en samtale med lægen om din medicin. For at lægen kan være helt sikker på, hvilken medicin du tager, er det vigtigt, at du tager de originale indpakninger med. Husk at din medicin kan stå flere forskellige steder derhjemme.

Få hjælp til at ophælde og dosere din medicin

Synes du, det er svært at holde styr på de piller, du tager? Fx at huske hvornår du skal tage medicinen, eller om du har taget den, så kan en doseringsæske være en rigtig god idé. Her hælder du den aftalte medicin op for en uge eller dag ad gangen. Spørg på dit apotek, om du må hælde medicinen op i en doseringsæske.

Hvis du har brug for hjælp til at hælde din medicin op i en doseringsæske, skal du tale med din læge eller hospitalet om at få hjælp til det.

En anden mulighed er mod betaling at lade dit apotek dosispakke din medicin i engangsposer til 14 dage ad gangen. Her vil du samtidig få udleveret et doseringskort og tilhørende indlægssedler. Hvis dosispakningen er ordineret af din læge, kan du få tilskud. En behandlerfarmaceut på apoteket kan også vurdere, om du kan få tilskud til at få dosispakket din medicin.

OBS - Vær opmærksom på, at noget medicin skal forblive i pakningen og i blisterkortet for at være beskyttet mod fugt. I så fald vil det fremgå af indlægssedlen.

Find din indlægsseddel på medicin.dk ​ ​


Redaktør