Forsøgs- og eksperimentel behandling – hvornår er det en mulighed?

Du har måske hørt om muligheden for forsøgsbehandling eller eksperimentel behandling enten i Danmark eller i udlandet. Du kan læse mere om mulighederne her.

Forsøgsbehandling

Overalt i hospitalsverdenen foregår der forskningsforsøg med nye former for kirurgiske indgreb, nyt medicinsk udstyr eller nye typer af medicin. Det sker ved, at forskere på hospitalet opsøger patienter, som kan deltage i forsøget - fx i forbindelse med at du kommer til behandling på hospitalet eller ved at søge deltagere til forsøg i avisannoncer m.m. Hvis du er blevet opmærksom på et forskningsprojekt, du gerne vil indgå i, kan du spørge din behandlende læge til råds.

Det er ikke alle, der kan deltage i forsøg. Forsøg er typisk designet på en måde, så forsøgspersonerne så vidt muligt kan sammenlignes med hinanden. Derfor kræver forsøg særligt definerede patientgrupper.

I nogle tilfælde kan din behandlende læge hjælpe dig med at kontakte et forskningsprojekt med henblik på, om du kan indgå i behandlingen. Alternativt kan du til hver en tid selv tage kontakt til den forskningsansvarlige læge og tale om dine muligheder for at deltage i forsøget.

Forsøgsbehandling i udlandet

I nogle tilfælde tilbydes en forsøgsbehandling kun i udlandet. For at få forsøgsbehandling i udlandet skal følgende tre betingelser være opfyldt:

  • at der ikke findes en relevant behandling i Danmark på en hospitalsafdeling med specialfunktion
  • at der er tale om et anerkendt videnskabeligt forsøg
  • at forsøgsbehandlingen foregår i et samarbejde med et dansk hospital.

Du kan tale med din behandlende læge, hvis du har læst om et studie i udlandet, som du er interesseret i at deltage i.

Eksperimentel behandling

Nogle gange kaldes forsøgsbehandling også for eksperimentel behandling. 

Men eksperimentel behandling kan også betyde en 'ikke-før-afprøvet behandling'. En sådan behandling er således ikke en del af et videnskabeligt studie sådan som forsøgsbehandling er det. Det betyder, at der ikke findes den samme dokumentation for, at behandlingen virker, bivirkninger m.m.

For at modtage eksperimentel behandling skal du have en livstruende sygdom, og alle dine behandlingsmuligheder på hospitalet skal være udtømte. Der skal også være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig.

Eksperimentel behandling er følgende:

  • en specifik behandling til en enkelt patient efter et individuelt lægeligt skøn
  • behandling udført af læger i sundhedsvæsnet og er ikke det samme som alternativ behandling
  • fx lægemidler, der endnu ikke er godkendte eller som allerede er godkendt til andre kræfttyper.

Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling

Dine læge kan søge rådgivning i Sundhedsstyrelsens ekspertpanel vedrørende eksperimentel behandling. Hvis du og din behandlende læge vil have rådgivning om eksperimentel behandling hos Sundhedsstyrelsens ekspertpanel, indsender din læge din sag til panelet. Det sikrer, at panelet får alle relevante oplysninger om dig, din sygdom og behandlingsforløb. Det er også her, Iægen beskriver et konkret ønske til behandling, hvis du har et sådan. Hvis ikke du har et særligt behandlingsønske, hjælper panelet med at vurdere, om der findes en relevant eksperimentel behandling.

Rådgivningen sker på baggrund af din sygehistorie og aktuelle tilstand. Der skal være en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig som patient. Der kan være tale om en behandling, som tilbydes i Danmark eller udlandet. Eksperterne i panelet indhenter oplysninger og rådgivning både herhjemme og i udlandet. Hvis henvendelsen drejer sig om andre livstruende sygdomme end kræft, udpeger man eksperter inden for det pågældende sygdomsområde til at behandle ansøgningen.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan medføre risiko for betydelige bivirkninger.

Sagsbehandlingen varer i gennemsnit ti arbejdsdage fra Sundhedsstyrelsen modtager ansøgningen, indtil der foreligger et svar. Når lægen har modtaget svaret, skal du og din læge blive enige om, I vil følge det givne råd. Udgifterne til den eksperimentelle behandling her i Danmark og i udlandet betales af det offentlige.
Redaktør