Ret til at blive behandlet inden for 30 dage

Hvis vi ikke kan behandle dig inden for 30 kalenderdage på vores egne hospitaler eller de samarbejdssygehuse, vi har aftaler med, kan det være en mulighed at blive henvist til et privathospital. Læs her mere om, hvordan du benytter dig af denne ret.

Max 30 dage til at starte din behandling

Som borger i Danmark har du ret til at blive behandlet på et af vores hospitaler eller de samarbejdssyge, vi har aftaler med, inden for 30 kalenderdage.

Hvis det ikke er muligt, skal vi tilbyde dig en alternativ mulighed for behandling, hvor ventetiden er kortere.

Du kan benytte dig af muligheden hvis:

 • ventetiden til din behandling er mere end 30 dage
 • din operationsdato bliver ændret.
Rettigheden beskrives i loven om 'udvidet frit sygehusvalg' 

Se oversigt over regionens samarbejdsssygehuse her

Sådan gør du

Hvis du gerne vil benytte dig af muligheden for at blive behandlet inden for 30 dage, er der forskellige indgange til det.

1. Brug anvisningerne i dit indkaldelsesbrev

Start med at læse dit indkaldelsesbrev grundigt igennem. Hvis du skal vente mere end 30 dage på behandling, vil det fremgå af dit indkaldelsesbrev. Her vil der også stå, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde et andet hospital eller klinik med kortere ventetid.

2. Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg

Rådgivning om Sygehusvalg kan:

 • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for at vælge et bestemt hospital
 • bede afdelingen om at flytte dit forløb til et andet hospital, end det du er blevet henvist til
 • oplyse dig om ventetider 
 • oplyse dig om dine eventuelle muligheder for transport eller transporttilskud i forbindelse med behandlingen.

Kontakt Rådgivning i Sygehusvalg her

Få kontakt til vores Rådgiver i Sygehusvalg

3. Tag en snak med en patientorganisation

En snak med patientorganisationernes rådgivninger kan også være med til at give dig klarhed over, hvad der kunne være bedst for dig.

Se oversigt over patientorganisationer her

Særlige ventetider hvis du har kræft

Hvis du skal i behandling for kræft, findes særlige behandlingsforløb - blandt andet i forhold til tidsfrister.

Læs mere om behandlingsforløb ved kræft

Her kan du ikke bruge udvidet frit sygehusvalg

Du skal være opmærksom på, at du i nolg etilfælde ikke kan benytte udvidet frit sygehusvalg:

 • ved organtransplantation, fertilitetsbehandling, refertilitetsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller genoptræning
 • hvis du selv udsætter dit behandlingsforløb
 • hvis din helbredstilstand gør, at hospitalet er nødt til at udsætte behandlingen
 • hvis der ikke findes et privathospital, vi har samarbejdsaftaler med, som tilbyder behandlingen
 • hvis privathospitalet har væsentlig længere ventetid end vore egne afdelinger.

Læs mere 


Redaktør