Transport og transporttilskud - dine rettigheder

Hovedreglen er, at du selv skal sørge og betale for din transport til og fra undersøgelse og behandling på hospitalet. Bliv her lidt klogere på, om du er berettiget til patienttransport eller transporttilskud, og hvor du skal henvende dig for at få svar.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​F​orskellige muligheder

Som patient skal du som udgangspunkt selv sørge for og betale din transport til og fra hospitalet. Det gælder både til undersøgelse og behandling, samt hvis du er blevet kørt på en akutmodtagelse i ambulance. Men der findes forskellige muligheder for, at du kan få bevilget en transport. Her skelner vi imellem en liggende og siddende patienttransport. Du kan også have ret til transporttilskud. Her er en gennemgang af dine muligheder:​​

Liggende patienttransport

Det er sundhedspersonalet på dit undersøgelses- eller behandlingssted, der vurderer, om du har behov for liggende transport til og fra din bopæl og hospitalet. Det er også sundhedspersonalet, der sørger for at bestille en liggende transport. 

Siddende patienttransport

Hvis du opfylder minimum ét af kriterierne nedenfor, skal sundhedspersonalet eller kørselskontoret på dit hospital vurdere, at du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til selv at sørge for din transport. I så fald kan du bevilges en siddende transport.

Du skal opfylde et af følgende kriterier:

 • Du modtager folke- eller førtidspension
 • Du har mere end 50 kilometers transport fra din bopæl til det hospital, hvor du skal undersøges eller behandles
 • Du er i ambulant forløb, besøger hospitalet mere end én gang og er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler 
 • Du bliver af hospitalet sendt hjem på weekend eller en kort ferie og er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler.

Det betyder, at selvom du er for eksempel er pensionist, er det ikke sikkert, at du bevilges en siddende transport. Det beror på en sundhedsfaglig vurdering.

Har du en ledsager med?

Hvis du har ret til transport og sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager køre sammen med dig. 

Der er også tilfælde, hvor sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre en undersøgelse eller behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for transport.

Gode råd ved siddende transport

Når du skal køre fra din bopæl til undersøgelse eller behandling med en siddende patienttransport, er her et par gode råd:​

Bestilling: 

Det er en rigtig god idé at bestille transporten minimum​ dagen før, du skal bruge den. 

Når du bestiller en siddende transport, er det vigtigt at oplyse:

 • Din nøjagtige adresse
 • Om din bolig har trappetrin, hvis du er dårligt gående eller bruger rollator eller kørestol
 • Hvis det er vurderet, at du må tage en ledsager med.

Bagage: 

Du må gerne medbringe, hvad du selv kan bære - så længe det er normal personbagage.

Aflysning: 

Hvis du alligevel ikke får behov for din kørsel, er det vigtigt, at du hurtigst muligt afbestiller den. Det gør du samme sted, som du bestilte den.

Ventetid:

Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid, før du bliver afhentet på hospitalet. ​

Hvis du skal  undersøges eller behandles på privathospital


​Hvis du skal undersøges eller behandles på privathospital, og har fået bevilget transport, skal du kontakte Rådgivning om Sygehusvalg. Her vil de hælpe dig med at bestille transporten.  Du kan ringe til Rådgivning om Sygehusvalg på 386489900.

Læs mere om rådgivningen her

Transport til og fra din praktiserende læge eller speciallæge

Du kan også få transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge.

Det er din kommune, der vurderer, om din helbredssituation giver dig ret til transport mellem din bopæl og din praktiserende læge eller speciallæge. Kontakt din kommune for yderligere informationer.

Hvis du er blevet kørt til en akutmodtagelse med ambulance men har bopæl udenfor Region Hovedstaden

Hvis du er blevet kørt til en akutmodtagelse i ambulance og opfylder kravene til siddende hjemtransport men bor i en anden region, gælder hjemtransporten kun til det sted, hvor du blev hentet fx sommerhus, motorvej osv. ​

Klage over afgørelse ved transport eller transporttilskud

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på transport.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage.

Find klageskemaet på Styrelsen for Patientklager hjemmeside


Gentofte Hospital

Hvis du er patient på Gentofte Hospital, er det hospitalets kørselskontor (Kørselskontor MIDT), der afgør, om du har ret til kørsel.

Du kan kontakte Gentofte Hospitals kørselskontor på telefon 38 69 70 20 på hverdage kl. 7.45 - 15.00

Du kan tidligst bestille kørsel 14 dage før din aftalte tid.

​Som patient kan du have ret til tilskud til din transport mellem din bopæl og det sted, hvor du bliver undersøgt og behandlet. 

For at få transporttilskud skal du opfylde minimum et af følgende kriterier: 

 • Du modtager folke- eller førtidspension
 • Du har mere end 50 kilometers transport fra din bopæl til det hospital, hvor du skal undersøges eller behandles
 • Du er i ambulant forløb, besøger hospitalet mere end én gang og er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler
 • Du bliver af hospitalet sendt hjem på weekend eller en kort ferie og er ikke i stand til at tage offentlige transportmidler.

Hvis du opfylder et af kriterierne, kan du kontakte dit undersøgelses- eller behandlingssted for at høre om dine muligheder for at få transporttilskud.

Hvordan udregnes tilskud til transport?

Har du ret til tilskud, bliver det vurderet, hvordan du billigst kommer fra din bopæl til dit undersøgelses- eller behandlingssted. Det er en sundhedsfaglig vurdering, om du er i stand til at benytte dig af offentlig transport i forbindelse med din undersøgelse eller behandling.

Hvis du ikke kan benytte dig af offentlige transport, vil der i stedet blive beregnet en kilometersats ud fra den korteste rute mellem din bopæl og der, hvor du skal undersøges eller behandles.

Andre regler hvis du vælger du et andet hospital

​Hvis du benytter frit eller udvidet frit sygehusvalg, skal du selv sørge for transport. Du kan dog få betalt den del af transportudgifterne, som du ville haft ret til i forhold til det undersøgelses- eller behandlingssted, du oprindelig var henvist til eller kunne være henvist til efter regionens visitationskriterier.​

Undersøgelse og behandling i en anden region

Hvis du er i et undersøgelses- eller behandlingsforløb i en anden region, skal du søge om transporttilskud med et særligt skema. Den afdeling, du undersøges eller behandles på, skal hjælpe dig med at udfylde skemaet. Fx med hvilke dage du har været på hospitalet. Du skal underskrive skemaet, som skal sendes til Enhed for Patientvejledning og Sygehusvalg.

Kontakt Rådgivning om Sygehusvalg, hvis du har spørgsmål.

Find en rådgiver i sygehusvalg

Har du en ledsager med?

Hvis du har ret til transporttilskud, og sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt for dig at have en ledsager med under transporten, kan din ledsager også søge transporttilskud. 

Der er også tilfælde, hvor sundhedspersonalet vurderer, at det er nødvendigt at have en ledsager med for at kunne gennemføre en undersøgelse eller behandling. Også her er det sundhedspersonalet, der vurderer behovet for at hav en ledsager med.

Klage over afgørelse ved transport eller transporttilskud

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du har fået afslag på  transporttilskud.

Klagen skal indgives inden fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen, eller du er blevet opmærksom på, at du kan klage.

Find klageskemaet på Styrelsen for Patientklager hjemmeside


​Hvis du opfylder én af disse betingelser, skal du kontakte den afdeling, som du er i forløb hos, for at høre om muligheden for at få transporttilskud.

Printbar version

Vi har samlet den vigtigste viden om et behandlingsforløb i en lille folder, som du kan printe.

Læs ”Værd at vide om dit Behandlingsforløb”

Patientvejleder

En patientvejleder har til opgave at hjælpe dig som patient.

Find en patientvejleder

Redaktør