Erstatning ved bortkomne eller ødelagte ejendele

​Her kan du læse om, hvordan du får anmeldt bortkomne eller ødelagte ejendele.

Retningslinjer for erstatning ved bortkomne eller ødelagte ejendele

Som udgangspunkt er du selv ansvarlig for dine ejendele, mens du opholder dig på hospitalet. Der kan dog være tilfælde, hvor erstatningsansvaret påhviler hospitalet, f.eks. hvis du er bevidstløs eller påvirket af narkose efter en operation og derfor ikke selv er i stand til at påtage dig ansvaret.

Hvis du søger om erstatning for bortkomne eller ødelagte ejendele, skal du udfylde et skema. Du kan få skemaet udleveret på den afdeling, du har været indlagt på, eller du kan kontakte direktionssekretariatet på telefonnummer 38 67 30 05

Send anmeldelsesskemaet til os 

Digitalt via sikker digital post

Når din henvendelse indeholder følsomme og fortrolige oplysninger som fx dit personnummer eller oplysninger om dit helbred, skal du skrive til os på en sikker forbindelse. 

Skriv til os med Digital Post (via borger.dk, login med NemID). Du kan bruge godt Digital Post, selvom du ikke er i et forløb på hospitalet.)


Send med almindelig post

Gentofte Hospital
Direktionssekretariatet
Kildegårdsvej 28
Opgang 65, 1. sal
2900 Hellerup 

Mærk kuverten ”Ansvarsforsikring”.

Redaktør