Vil du være borgerens stemme i vores arbejde med kvalitet, kost eller patientsikkerhed?

OBS Ny ansøgningsfrist 4. oktober.
Vi inviterer nu patienter og pårørende til at blive medlemmer af tre mødefora på hospitalet, der indtil nu har været forbeholdt sundhedsprofessionelle.

 

​Ny ansøgningsfrist: Ansøgningen skal senest sendes tirsdag d. 4. oktober 2016

 
Senest fredag den 4. november 2016 får ansøgere besked om, hvorvidt de er optaget i forumet eller ej.​

 
Patienter og pårørende er store ressourcer​
Patienter og deres pårørende er med deres erfaringer en stor ressource i arbejdet med at forbedre patientforløb, udvikle behandlingsmetoder og indrette hospitaler.

 
Derfor inviterer vi nu patienter og pårørende til at blive medlemmer af et af de tre mødefora på hospitalet, der indtil nu har været forbeholdt sundhedsprofessionelle. Det drejer sig om: 

 
Der skal være to patientrepræsentanter og én pårørenderepræsentant i hvert mødeforum.​

Opgaverne består blandt andet i at:

 • deltage aktivt og konstruktivt i møder samt forberedelse (læse mødemateriale og forberede eget bidrag)
 • samarbejde med de øvrige medlemmer af mødeforummet
 • skabe opmærksomhed på og fastholde brugerperspektivet i beslutninger
 • deltage i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden
 • deltage i eventuelle arbejdsgrupper og forbedringsevents, som nedsættes af forummet.

Ansøgerens profil – hvem er du?

Du er engageret og brænder for at udvikle sundhedsvæsenet bl.a. gennem at bidrage med dine egne og andres erfaringer. Du har lyst og evne til at indgå i et konstruktivt fremadskuende samarbejde med de øvrige medlemmer med forskellige faglige baggrunde.

 

Vi forventer, at du:

 • er i stand til at repræsentere andre end dig selv – dvs. patienter og pårørende i sundhedsvæsenet bredt
 • er i stand til at bringe egne og andres erfaringer og oplevelser i spil på konstruktiv vis
 • er positiv og har en anerkendende facon
 • kan forholde dig til komplekse problemstillinger og fastholde patient- og pårørendeperspektivet heri
 • er i stand til at deltage i møder ca. 4-6 gange årligt. Møderne varer ca. 2 timer pr. gang og ligger i dagtimerne
 • kan orientere dig i til tider store mængder skriftligt materiale
 • har haft en relation til sygehusvæsenet i Region Hovedstaden inden for de seneste to år enten som patient eller pårørende. 

​Vi tilbyder
 • Mulighed for at præge driften og udviklingen af hospitalerne i samarbejde med ledere og medarbejdere
 • En udfordrende, frivillig indsats med god mulighed for faglig og personlig udvikling
 • 1-dags introduktionskursus for patient- og pårørenderepræsentanter (afholdes den 7. november 2016)
 • Deltagelse i netværk for patient- og pårørenderepræsentanter, der deltager i mødefora i Region Hovedstaden
Da der er tale om frivilligt arbejde​, kan vi desværre ikke tilbyde honorar.

Yderligere information:

Evalueringskonsulent, Louise Vindslev Nielsen: 38 64 99 48 eller louise.vindslev.nielsen@regionh.dk  ​

Læs mere

Læs mere om de enkelte mødeforas formål, opgaver og møder: 

 

 
Brugerrepræsentationen på hospitalerne er besluttet af Region Hovedstadens regionsråd.

 
Redaktør