Systematisk behandling af diabetespatienter sikrer Gentofte delt førsteplads

I Dagens Medicin scorer Gentofte Hospitals behandling af voksne diabetespatienter maksimumpoint sammen med tre andre hospitaler. Diabetesklinikken på Medicinsk afdeling F har systematiseret behandlingen og lagt et net af procedurer omkring patienten, fortæller specialeansvarlig overlæge Tina Vilsbøll.

Diabetespatienter får en af landets bedste behandlinger på Gentofte Hospital. Det viser en undersøgelse i det seneste nummer af Dagens Medicin, der har rangeret landets endokrinologiske afdelinger.

Diabetesklinikken på Medicinsk afdeling F scorer 100 point ud af lige så mange mulige sammen med de tilsvarende afdelinger i Glostrup, Grindsted og Vejle. Undersøgelsen bygger på en række indikatorer for behandlingens kvalitet, blandt andet om afdelingerne systematisk måler patienternes langtidsblodsukker, blodtryk og kolesterol samt undersøger deres øjne og fødder.

Den delte førsteplads illustrerer den systematiske tilgang til undersøgelser og behandling, som klinikken har indført, mener professor og specialeansvarlig overlæge Tina Vilsbøll.

Hun gør opmærksom på, at Center for Diabetesforskning for nylig fik Regions Hovedstadens Global Excellence-pris 2014 – fire år, efter at diabetesbehandlingen i Gentofte havde nogle af regionens dårligste tal.

- For fire år siden lavede vi en betydelig omstrukturering af Diabetesklinikken, som i dag har resulteret i, at den er blevet meget mere systematisk. Vi kommer i større grad hele vejen rundt om patienterne, og det går næsten helt automatisk, når vi følger vores faste procedurer. Vi har samtidig fået mulighed for selv at lave øjenundersøgelser, har fået en fodklinik og en database, der viser, hvilke ting vi skal få styr på med hensyn til den enkelte patient. På den måde bliver det hele mere effektivt, og databasen visualiserer fx de patienter, som mangler at få tjekket øjne.

Patienternes fødder er et særligt indsatsområde, forklarer hun.

- Vi har også langt bedre styr på, hvornår patienterne har været til fodterapeut. Er det for længe siden, så beder vi dem tage sokkerne af, så vi kan undersøge deres fødder, siger Tina Vilsbøll.

Hun forklarer, at det er altafgørende, at lægerne meget hurtigt opdager tegn på og behandler de mange følgesygdomme, som diabetespatienter rammes af.

- Diabetespatienter fejler meget forskelligt og får mange farlige diabeteskomplikationer, som gør behandlingen kompliceret. Derfor er det meget vigtigt, at indsatsen er systematisk, og at behandlingen foregår på højt niveau. Det gælder om at bevare overblikket, siger Tina Vilsbøll og forklarer, at alle læger i diabetesklinikken er speciallæger med særlig interesse for diabetes.

- Det har krævet et langt sejt træk at opnå disse tal, og førstepladsen skyldes først og fremmest et velfungerende tværfagligt samarbejde, som udover læger også omfatter diabetessygeplejersker, diætister, fodterapeuter og sekretærer. Samtidig har hospitalet og især direktionen bakket op hele vejen, og senest har vi fået nye, flotte rammer til at bedrive god, dokumenteret og moderne diabetesbehandling. Kunsten fremover bliver at beholde placeringen, siger Tina Vilsbøll.

Redaktør