Nyt velkomstområde medfører byggerod

Vi bygger på udearealerne, hvilket betyder ændrede adgangs- og parkeringsforhold.

Oprindeligt ankom man til Gentofte Hospital fra Niels Andersens Vej 65. Indkørslen førte lige til hoveddøren, og vejen var indrammet af træer og buske, som signalerede, at man var på rette vej. Men meget er siden lavet om på hospitalsområdet, og der er nye bygninger og en ny hovedindgang. Gentofte Hospital skiftede derfor for nylig adresse til Kildegårdsvej 28. Ved at benytte denne indkørsel er det nemmere, dels at finde hospitalets hovedindgang og Akutklinikken, dels at finde rundt på resten af området.

Vi bygger på udearealerne

Det følger vi i den kommende tid op ved at ændre på velkomstområdet til hospitalet, så området bliver mere imødekommende og overskueligt at finde rundt på. Desuden skal genetablering af området i forlængelse af den nye hovedindkørsel give bedre parkeringsforhold for patienter til Akutklinikken og den sydlige del af hospitalet. Endnu en gevinst ved byggearbejdet er, at klimasikring er tænkt ind, sådan at terrænet i langt højere grad fremover er rustet til at håndtere skybrud.

Ændrede adgangs- og parkeringsforhold

De næste fire måneder vil et stort område syd for hospitalet derfor være omdannet til byggeplads. Vejen gennem den gamle hovedbygning vil være afspærret, men skiltning vil vise vej uden om byggepladsen og frem til hovedindgangen. Vi forventer, at arbejdet med at opsætte byggepladsen går i gang i løbet af uge 41 og 42.

For patienter og pårørende er der i byggeperioden etableret et midlertidigt parkeringsområde i Grønnegårdene. Desuden er der fortsat langtidsparkering syd for hospitalet, som man kan køre til fra både Niels Andersens Vej og Kildegårdsvej. 

Se oversigtskort over renoverin​gsområdet her.

Vi glæder os til, at både patienter, pårørende og personale kan opleve et smukt og indbydende velkomstområde til foråret!


Redaktør