Ny dansk superrobot og bioanalytiker arbejder tæt sammen om blodprøver

Fredag 28. november indvier Gentofte Hospital en ny robotløsning, der hjælper bioanalytikerne i laboratoriet med at sortere og håndtere blodprøver. Robotten er seneste skridt i kampen for at nedbringe svartiderne, og Region Hovedstaden har støttet med penge fra en offentlig-privat innovationspulje.

En industriel robot, der arbejder i fri luft, er ikke et normalt syn i trange hospitalslaboratorier, hvor bioanalytikere i hvide kitler håndterer blodprøver.

Men Gentofte Hospital indvier fredag den 28. november kl. 15 en ny robot, der hjælper bioanalytikerne på Klinisk Biokemisk Afdeling med at sortere og placere blodprøver i de rigtige stativer. Robotten fungerer ved hjælp af kameraer og sensorer og er ikke i samme omfang afskærmet som andre robotter. Målet er endnu hurtigere svar på de ca. 2000 forskellige blodprøver, som afdelingen dagligt modtager.

- Vi arbejder hele tiden på at nedbringe svartiderne, og vi kan se, at den gennemsnitlige svartid på for eksempel blodprøver for sukkersyge er faldet fra 30 minutter til 25 minutter. Det tilskriver vi, at bioanalytikeren hurtigere kan få blodprøverne i den rette analysemaskine, når robotten hjælper, siger ledende overlæge Steen Stender.

Robotten bruger flere kameraer. Et transportbånd, der fragter blodprøverne direkte fra blodprøvekabinerne, ender i et lille drejebord, som overvåges af et kamera. Det affotograferer prøverne på bordet, så robotten kan svinge over og tage hver enkelt blodprøve op med to sugekopper. Herefter placerer robotarmen blodprøven på nogle valser, hvor to kameraer aflæser prøvens stregkode og lågets farvekode. Farven fortæller, om prøven skal i et af to stativer eller ende i en af to kasser.

Derefter overtager bioanalytikeren og placerer stativerne og prøverne i en maskine, der på baggrund af stregkoderne automatisk fordeler prøverne via et andet transportsystem ind i de rette analysemaskiner.

Region Hovedstaden har støttet med 750.000 kroner fra en offentlig-privat innovationspulje, og firmaet Dansk RobotTeknik har sammen med Klinisk Biokemisk afdeling udviklet den konkrete løsning.

Et af formålene var at finde ud af, om robotten kunne fungere side om side med personalet i et trangt laboratorium. Det var en udfordring for ingeniør Bo Jansen fra Dansk RobotTeknik. Og det ser ud til, at det lykkedes.

- Der var ikke meget plads, og vi var nødt til at tilpasse udstyret til personalets arbejdsgange frem for omvendt. Desuden var der nogle særlige krav om, at man kan rengøre robotten meget nemt, siger Bo Jansen, der forklarer, at den danskudviklede robot er udformet og bliver styret på en måde, så den ikke i samme grad som andre industrirobotter behøver afskærmning, og alligevel overholder EU's maskindirektiv.

Steen Stender håber, at det vil lykkes at videreudvikle robotløsningen. Den skal gerne placere blodprøverne direkte på båndet, der fører dem ind i de forskellige analysemaskiner. Det vil reducere svartiderne yderligere.

Pressen er velkommen til at møde op ved indvielsen på Klinisk Biokemisk Afdeling, Opgang 0 – Prøvetagning. Kommunikationschef Kirsten Bork og overlæge Steen Stender hjælper gerne med flere oplysninger på telefon henholdsvis 38 67 30 20 og 40 25 86 01.


Bioanalytiker Lillian Birck Knørr har overtaget et stativ med blodprøver, som den nye robot på Klinisk Biokemisk Afdeling har sorteret for hende.


Redaktør