Maden på Gentofte Hospital ligger i helt top, mener patienterne i stor undersøgelse

I en netop offentliggjort undersøgelse af maden på alle Region Hovedstadens hospitaler svarer 98 % af patienterne på Gentofte Hospital, at maden er 'virkelig god' eller 'god'.

Fakta om undersøgelsen

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har lavet undersøgelsen på vegne af Region Hovedstaden.

Enheden har sendt spørgeskemaer ud til 3.840 patienter en uge efter hjemsendelse, og 1.573 har udfyldt og returneret skemaet – svarprocenten er dermed på 41 procent.

40 procent af patienterne på Gentofte Hospital synes, maden har været 'virkelig god'.


Redaktør