Lungemedicinsk afdeling modtager Sundhedsstyrelsens uddannelsespris

Afdelingen er særligt god til at sikre yngre lægers udvikling.
Individuelle uddannelsesplaner, vejlederkursus til alle afdelingens vejledere og et godt match mellem hovedvejleder og den uddannelsessøgende læge. Det er nogle af de udslagsgivende forhold, der betyder, at Sundhedsstyrelsens uddannelsespris i år går til Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital. Prisen går til hospitalsafdelinger, som er særligt gode til at videreuddanne læger i Danmark.

Afdelingerne vurderes på 16 punkter

Uddannelsesprisen uddeles af Sundhedsstyrelsens inspektorordning. Det er et korps af læger udpeget af de videnskabelige selskaber, som tager rundt i landet og vurderer uddannelsesafdelingerne på 16 forskellige områder. Det gælder eksempelvis om der bruges uddannelsesplaner, om lægen introduceres tilstrækkeligt til afdelingen, om arbejdstilrettelæggelsen tager hensyn til uddannelsen, og om der er et godt uddannelsesmiljø på afdelingen.

Tæt på topkarakter til Lungemedicinsk afdeling
På en skala, der går fra 1-4, scorede Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital 3,9, og det glæder Torgny Wilcke, afdelingens uddannelsesansvarlige overlæge:

Åbenhed, idéer og muligheder er i centrum

- Prisen er en anerkendelse af vores tilgang til at skabe en afdeling præget af åbenhed, idéer og muligheder. Alle i afdelingen, både fastansatte såvel som studerende og folk i uddannelsesstillinger, skal have mulighed for at udvikle sig. Samtidig gør vi det også klart, at man forventes at give noget tilbage til afdelingen, og vi er ikke bange for at prøve nye idéer af i dagligdagen, siger Torgny Wilcke.

Forandringer må ikke skubbe uddannelse i baggrunden

Birte Obel, chef for Sundhedsstyrelsens Enhed for Uddannelse og Autorisation, beskriver uddannelsesprisen som vigtig i en tid præget af store forandringer:

- Formålet er at fastholde fokus på lægernes videreuddannelse i den kliniske hverdag. Det kan være en udfordring i en tid præget af forandring og omstrukturering af sundhedsvæsenet med nye supersygehuse og sammenlægning af afdelinger. Inspektorordningen er med til at holde fokus på udvikling af uddannelseskvaliteten, så vi fortsat uddanner læger til et sundhedsvæsen, som leverer ydelser af høj kvalitet, siger Birte Obel.
Redaktør