640.000 kr til hjerteforskning

Professor og overlæge Gunnar Gislason og læge Anne-Christine Huth Ruwald fra Hjerteafdelingen på Gentofte Hospital har modtaget 640.000 kr. fra Arvid Nilsons fond.
Pengene skal bruges til at undersøge risikoen for trafikulykker hos hjertepatienter med hjertestartere, såkaldte ICD-pacemakere. 

Hvorfor er det vigtigt at undersøge risikoen for trafikulykker?

Patienter med ICD-pacemakere kan opleve pludselige hjerterytmeforstyrrelser, hvilket kan resulterer i stød fra ICD'en og/eller besvimelse. Sker dette i trafikken, kan resultatet være fatale eller nær-fatale trafikulykker. Det er derfor af stor betydning for både ICD-patienten og andre trafikanter at undersøge ICD-patienters risiko for trafikuheld, og særligt om bestemte grupper af ICD patienter har en højere risiko end andre. 

Ny viden

Ingen studier har tidligere undersøgt risikoen for trafikulykker hos danske ICD-patienter. Desuden har det aldrig været undersøgt om danske ICD-patienter overholder de gældende kørselsbegrænsninger, og om informationen vedrørende kørselsbegrænsninger er tilstrækkelig. Projektet vil derfor bidrage med vigtig viden, der ikke kun vil kunne gavne ICD-patienten, men også samfundet som helhed, i form af forbedret trafiksikkerhed.     

Læs mere om projektet her >>>
Redaktør