Hvordan vil du selv behandles?

På Gentofte Hospital er patienter, der fx har fået et nyt knæ eller en ny hofte, selv med til at bestemme, hvilken behandling der er bedst for dem.

Som de første på det kirurgiske område i Danmark inddrager Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital i høj grad patienterne selv, når der skal træffes beslutning om, hvilken behandling der vil være bedst for dem.

- Vi vidste fra brugerundersøgelser, at flere patienter, der havde fået fx en ny knæprotese, ikke var helt tilfredse, selvom operationen teknisk var lykkedes og forløbet korrekt. Problemet var, at forventningsafstemningen ikke var god nok. Måske var det, som patienterne havde brug for, slet ikke en operation. Vi fandt det derfor vigtigt at forbedre processen før, vi overhovedet når til en operation, fortæller ledende overlæge Claus Munk Jensen fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Gentofte Hospital.

Som noget nyt vil sygeplejersker derfor nu begynde at ringe patienterne op, allerede inden de kommer til forundersøgelse.

- Sygeplejerskerne vil ringe for at coache patienterne. Mange tror, at en henvisning fra egen læge automatisk betyder en operation, men det er slet ikke sikkert, at det skal være løsningen. Måske er det i stedet et vægttab, træning, fysioterapi eller nye rutiner i de dagligdags gøremål, der skal til, fortæller Claus Munk Jensen.

Som del af projektet videofilmes lægernes samtaler med patienterne. Sprogpsykologer hjælper så efterfølgende med at evaluere dialogen og bruge den i læringsøjemed, så lægerne bliver endnu bedre til at lytte til patienterne.

- Det er lidt grænseoverskridende at blive optaget på video, når man udfører sit arbejde og har, hvad vi normalt kalder en fortrolig samtale med en patient. Men det tjener til et godt formål, og vi lærer en masse, så vi er glade for, at langt de fleste patienter giver deres tilsagn til at optage – til gavn for endnu flere patienter, siger Claus Munk Jensen.

Planen er, at erfaringerne fra Gentofte Hospital – og ikke mindst informationsmateriale til patienter og uddannelsesmateriale til personalet – på sigt skal udbydes til andre ortopædkirurgiske afdelinger i regionen, så der sikres en vis ensartethed i information og behandlingsforløb på tværs i Region Hovedstaden.

Eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, glæder sig over projektet, som hun betragter som et klart eksempel på Region Hovedstadens nye strategi om at sætte patienten i centrum:

- En stor del af regionens nye strategi handler om, at patienternes situation skal styre forløbet. Med projektet på Ortopædkirurgisk Afdeling sætter vi netop patienten i centrum og lader den enkelte få indflydelse på sin egen behandling – både før, under og efter en eventuel operation. Patienternes input og feedback er vigtige for, at vi på hospitalet kan blive ved med at tilbyde den bedste behandling og have tilfredse patienter. Jeg er sikker på, at det tættere samarbejde mellem patienter og det sundhedsfaglige personale vil munde ud i endnu bedre behandlingsforløb. Til glæde for alle, siger Eva Zeuthen Bentsen.

Projektet er sat i gang ved hjælp af en bevilling på 1 mio. kr. fra Region Hovedstadens Kvalitetspulje.

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til:

Kirsten Bork, Sekretariats- og Kommunikationschef, Gentofte Hospital, tlf. 38 67 ​30 20/20 18 45 11.

Redaktør