Her kommer vi

I otte uger har seks elever fra specialskolen Søgårdsskolen været i praktik på Gentofte Hospital. Her har de blandt andet arbejdet som post, tekniker og kok – og fået en fornemmelse af, at det også er muligt at skrue et job sammen til dem, når de forlader skolen.


Som de kommer gående dér, skulder ved skulder og smil ved smil, er de svære at blæse omkuld. De griner og pjatter og emmer af overskud, mens de svinger med en kunstig arm, en skruemaskine, en postkasse, to krykstokke, en gribetang og et piskeris i mega-størrelse.

”Normalt er hospitaler kedelige. Men det her er spændende,” siger Simon, som er 16 år og sammen med sine jævnaldrende kammerater Josefine, Cornelia, Jacob og Danny (og den fraværende Julie) har taget Gentofte Hospital med storm, siden de midt i september indledte et praktikophold.

I otte uger har eleverne arbejdet to-tre timer dagligt i eksempelvis hjælpemiddeldepotet eller posten, og resten af dagen har de fået undervisning i deres skolestue i opgang 30A.

”Det er sjovt at være her, for jeg kan godt lide at lave mad. Og så er det bedre at gå i skole her. Vi lærer mere, fordi der er mere ro her end hjemme i klassen,” siger Jacob, der har været i praktik i køkkenet og er lidt stolt over, at han forleden skrællede og hakkede 23 kilo gulerødder til patienternes mad.

En lille landsby

Til daglig er Jacob og hans venner elever på Søgårdsskolen på C.L. Ibsensvej i Gentofte – en specialskole for børn med særlige behov. Her går de i enten 9. eller 10. klasse og skal altså snart sige farvel til skolens trygge rammer og goddag til en helt ny verden og en helt ny virkelighed.

Det er netop baggrunden for det usædvanlige samarbejde mellem skolen og hospitalet:

Gennem praktikken får de unge mennesker mulighed for at snuse til arbejdsmarkedet, opleve en arbejdsplads og få en fornemmelse af, at det også er muligt at skrue et job sammen, der passer til dem og deres kompetencer. Uanset om man er infantil autist som Danny og i praktikken har sat klistermærker på krykstokke og sengeklodser. Eller om man som 15-årige Josefine ikke har en alderssvarende udvikling og har rengjort dukker, der bruges i hospitalets interne undervisning.

”I vores verden udgør hospitalet nærmest en lille landsby. Her er værksteder og køkkener og andre typer af arbejdspladser, som de unge genkender. Og så betyder den lokale forankring også meget – vi synes, det er fint, at en lokal specialskole og et lokalt hospital kan arbejde sammen om sådan en opgave,” siger Michael Zimmermann, der er souschef på Søgårdsskolen.

Han suppleres af hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen:

”Vi var ikke i tvivl, da vi fik henvendelsen fra skolen. Vi ville meget gerne deltage i sådan et samarbejde. Det handlede bare om at få rammerne på plads og skabe fælles forventninger,” siger hun.

Modnet med opgaverne

Elevernes første officielle arbejdsdag var 15. september. Forinden havde de tilbragt to dage på hospitalet, hvor de blandt andet lærte om håndhygiejne, deltog i en brandøvelse, fik taget billeder til deres id-kort, blev vist rundt på værkstederne, mødte mentorerne og indrettede deres skolestue.

”Set med vores øjne har det været et virkelig vellykket forløb, hvor der hele tiden har åbnet sig nye muligheder. I begyndelsen så eleverne det nok mest som en oplevelse, men vi kan se, hvordan de er vokset og modnet med opgaverne. Der er en masse learning by doing,” siger Malene Meyer, der er lærer på Søgårdsskolen og sammen med kollegaen Ellen Lind har været fast knyttet til gruppen og projektet.

”De unge har lært en masse om at arbejde og om konduite og omgang med andre. De har set, at man møder til tiden, og de har oplevet den rytme og de rutiner, der er sådan et sted. De har kort sagt fået et reelt billede på, hvad et arbejdsliv er,” tilføjer Malene Meyer og trækker ”kokken” Jacob frem som eksempel:

”Han vil virkelig gerne gå køkkenvejen, men han får brug for massiv støtte, hvis han vil uddanne sig som ernæringsassistent. Men hvis man kan stykke flere forløb sammen som det her på Gentofte Hospital, kan det være, han blandt andet står med et hygiejnebevis en dag. Foreløbig er læringsmålet, at han skal fastholde fokus og koncentration og lære, at det ikke er nok kun at skrælle guleroden halvt. Det har han lært.”

Men det er ikke kun de unge, der har fået noget ud af besøget. Hospitalsdirektør Eva Zeuthen Bentsen understreger, at det modsatte også er tilfældet:

”Det er med til at give os mangfoldighed som arbejdsplads. Og så er det i øvrigt helt naturligt, at vi involverer og engagerer os i sådan et projekt og yder vores bidrag til, at skrøbelige børn får en god vej videre i livet,” siger Eva Zeuthen Bentsen.

Læs også artiklen fra lo​kalavisen Villabyerne den 19. november her.


Redaktør