Har du PCOS?

Så vil vi gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt projekt om behandling af polycystisk ovarie syndrom (PCOS).

Studiet varer 7 måneder, foregår i Diabetologisk Forskningsenhed, Gentofte Hospital og ledes af 1. reservelæge, Filip K. Knop.

Projektet består af 6 forsøgsdage, hvor der skal drikkes eller gives sukker i en vene og tages blodprøver over tre timer. Samtidig tages enten metformin eller placebo.

Transportudgifter dækkes, og der ydes ulempegodtgørelse.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt venligst:

Humanbiolog, ph.d. Louise Vedtofte
E-mail: louise.vedtofte@regionh.dk
Tlf: 20 88 54 19

Projektet er godkendt af Sundhedsstyrelsen,
De Videnskabsetiske Komitéer for
Region Hovedstaden og Datatilsynet

Redaktør