Gentofte skal aflaste andre hospitalers akutmodtagelser

En forsøgsordning åbner fra den 15. november op for, at Gentofte Hospitals akutklinik skal tage imod et begrænset antal akutte patienter i tidsrummet kl. 22-02.

Ordningen skal nedbringe ventetiderne på nabohospitalerne i Herlev og på Bispebjerg, hvor akutmodtagelserne er åbne hele døgnet. I Gentofte har akutklinikken lige som på en række andre mindre hospitaler kun været åben mellem kl. 7 og 22.

Patienterne skal visiteres via 1813, og Gentofte Hospital skal kunne tage imod maksimalt otte patienter i tidsrummet. Det er patienter i det såkaldte vurderingsspor, hvor en sygeplejerske og en læge vurderer patienterne.

- Det er typisk uafklarede patienter, som skal vurderes, og nogle af dem kan blive indlagt akut på medicinsk afdeling. Meningen er, at vi skal aflaste især Herlev Hospital, som har meget travlt om natten, siger Lars Juhl Petersen, der forklarer, at regionen har sat projektet i gang som en pilotordning.

Styregruppen for Enstrenget Visiteret Akut System evaluerer løbende, og planen er, at der skal ligge en samlet evaluering inden nytår, så regionen kan beslutte, om ordningen skal udvides til andre hospitaler med akutklinikker.

Redaktør