Gentofte-professor modtager knap en million kroner til hjerteforskning

Hvad er den optimale medicinering, hvis man har pacemaker?
Gunnar H. Gislason, professor, overlæge og ph.d. ved Hjertemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital, har modtaget 968.254 kroner fra det frie forskningsråd i sundhed og sygdom.

Pengene skal bruges til at undersøge om man med korrekt medicinering kan undgå, at hjertepatienters pacemakere enten kortvarigt skal overtage hjerterytmen eller ved at afgive stød for at holde hjertet i gang, såkaldt ICD-terapi.

En pacemaker med indbygget hjertestarter er anerkendt og vidt udbredt som forebyggelse mod pludselig død hos hjertesvigtspatienter eller patienter, der har overlevet et hjertestop. Undersøgelser viser dog, at stød fra pacemakeren også kan forværre hjertesvigt og påvirke patientens livskvalitet negativt.

Gislasons hypotese er, at man kan forebygge unødvendig ICD-terapi ved at finde frem til den optimale hjerterytmestabiliserende medicinering af patienten. Det vil give en bedre og mere individuel behandling og på længere sigt give en forbedret prognose og øget livskvalitet for patienterne.
Redaktør