Gentofte-læge får EliteForsk-rejsestipendium

Læge og forsker Tor Biering-Sørensen fra Hjertemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital modtager i dag det præstigefulde EliteForsk-rejsestipendium for yngre forskere.


 
EliteForsk-priserne og EliteForsk-rejsestipendierne overrækkes af H.K.H. Kronprinsesse Mary samt forskningsminister Morten Østergaard ved en ceremoni i Ny Carlsberg Glyptoteks festsal.

Tildelingen af stipendiet er en anerkendelse af Tor Biering-Sørensens talent og det forskningsarbejde, som han allerede har udført. Stipendiet er på 300.000 kr., som skal bruges på et forskningsophold hos professor og læge Scott David Solomons forskningsgruppe i Cardiovascular Imaging Core Laboratory på Harvard Medical School i Boston, USA.

 

Avanceret ekkokardiografi

Tor Biering-Sørensen er kun 28 år, men involveret i flere forskningsprojekter, og han har allerede vundet flere priser både nationalt og internationalt for sin forskning. Siden midten af medicinstudiet har han forsket hos professor og ledende overlæge på Gentofte Hospital, Jan Skov Jensen, og en stor del af tiden bruger han på forskning i brugen af kardiovaskulære billeddannelsesteknikker til at identificere personer med risiko for hjertesygdomme.

 

Det vil mere konkret sige, at han ved hjælp af såkaldt vævs-Doppler- og deformations-ekkokardiografi (ultralyd af hjertet) ser på den hastighed samt deformation, hvormed hjertet trækker sig sammen og afslappes igen. Disse mål har vist sig at være meget følsomme markører for begyndende hjertesygdom og er påvirket meget tidligere i sygdomsforløbet end de traditionelle ekkokardiografimål.”I en normal hjerteundersøgelse kigger man groft sagt på, hvor godt hjertet trækker sig sammen, og ikke hvor hurtigt det trækker sig sammen. Det, vores forskning igennem de sidste par år viser, er, at hastigheden samt deformationen også har stor betydning for patientens risiko for hjertesygdom, og dermed også for, hvilken behandling vi evt. skal tilbyde patienten”, siger Tor Biering-Sørensen. Allerede i dag er det teknisk set mulighed for at se på hastigheden og deformationen, men på langt de fleste hjerteafdelinger i Danmark har man endnu ikke implementeret det som en standardundersøgelse i den kliniske hverdag. ”Hvis vi i højere grad vil se på hastigheden af hjertets sammentrækninger, og hvor god en deformation hver hjertevæg har, så handler det ikke om at udbrede nyt udstyr, men om at udbrede viden om disse avancerede ekkokardiografiske metoder og oparbejde den nødvendige faglige kompetence inden for området. Og på det område er vi langt fremme på Gentofte Hospital, hvor disse metoder benyttes i den kliniske hverdag, og hvor vi arbejder intenst med at udvikle nye metoder til at bruge vores udstyr til mere avancerede undersøgelser,” fortæller Tor Biering-Sørensen.

 

Junior Investigator Award

Det er ikke kun det danske forskningsmiljø, som har fået øjnene op for Tor Biering-Sørensens talent. Også amerikanske forskere finder hans resultater for særdeles interessante, hvilket blandt andet betyder, at han i februar ligeledes modtager den prestigefulde Junior Investigator Award ved en hjertemedicinsk konference på Hawaii arrangeret af American Heart Association.

 

 

Fakta om EliteForsk-prisen

Der uddeles på landsplan 20 EliteForsk-rejsestipendier til de allermest talentfulde ph.d.-studerende. Alle danske universiteter er med i opløbet – det vil sige også DTU, RUC, CBS osv. Københavns Universitet kan indstille 8 forskere – herunder kun en fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet – og det er i år Tor Biering-Sørensen fra Gentofte Hospital.​

 

Læs mere på:  www.eliteforsk.dk.

Redaktør