Vil du være forsøgsperson?

​​​Center for Diabetesforskning søger raske kvinder til forskningsprojekt om livskvalitet.

​​​Center for Diabetesforskning søger raske kvinder til forskningsprojekt om livskvalitet.

Du kan muligvis deltage i dette forsøg hvis du:

  • Er kvinde
  • Er rask
  • Er over 18 år
  • Har et BMI mellem 25 og 45
  • Har været gravid inden for de sidste 10 år uden at have gestationel diabetes (GDM)
  • Ikke er gravid eller ammer

 

Undersøgelse af Livskvalitet

Vi er en forskningsgruppe i Center for diabetesforskning, Medicinsk afd., Gentofte Hospital, som ønsker at undersøge livskvaliteten hos kvinder med gestationel diabetes mellitus (graviditetsbetinget sukkersyge) og non-alkoholisk fedtlever sygdom og sammenligne den med hinanden og med raske kontroller.


Projekt forløbet

For dig består projektet af to besøgsdage på Gentofte Hospital.

 

Det første besøg er et screeningbesøg, hvor vi undersøger, om du er sund og rask til at kunne deltage. Derudover besvarer du et spørgeskema om livskvalitet.

Varigheden er ca. 30 min.

 

Den anden besøgsdag møder du fastende og får taget en blodprøve og en ultralydskanning af din lever.

Varigheden er ca. 30 min.

 


Hvis du har lyst til at medvirke, så kontakt:

Victoria Rosberg

Tlf.: 22 66 37 78

Center for diabetesforskning, Gentofte Hospital

E-mail: victoria.rosberg@regionh.dk

Redaktør