Vi søger raske deltagere

​​Hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital søger raske deltagere og patienter med kendt børneeksem, som skal have lavet priktest, taget blodprøve og hudbiopsi (hudprøve.)

Vent...
Børneeksem beskrives ofte som en enkelt sygdom, men ny forskning peger i retning af, at der eksisterer flere forskellige undertyper af børneeksem. For på sigt at kunne behandle patienter bedst muligt, vil vi derfor undersøge om der findes flere typer af børneeksem. For at deltage skal du møde op til et enkelt besøg. 

Mænd og kvinder mellem 18 og 65 år kan deltage hvis de:

  • Har kaukasisk hudtype 
  • Er kendt med børneeksem/eller er hudrask
  • Ikke er blevet behandlet med lys- eller systemisk behandling mod børneeksem inden for 4 uger eller steroidcremer inden for 2 uger inden besøget.
Forsøget består af 1 besøg med varighed af 60-90 minutter og inkluderer undersøgelse af din hud, priktest for allergi, hudpodning, ”tape strip” metode (svagt klæbende tape som sættes på huden og fjernes igen), hudbiopsi (1,5 mm), samt blod- og urinprøve.

Deltagelse honoreres med 500 DKK samt kompensation for transportudgifter. Alle beløb er skattepligtige.

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte læge, ph.d.-studerende Tanja Todberg på tanja.todberg@regionh.dk eller telefon: 38 67 31 43 mellem kl. 9-14.  Du kan også skrive til  Klinik for hudsygdomme.  Vi opfordrer til at du bruger sikker post. Se hvordan du gør det her -  vælg ”Digital Post via borger.dk” nederst på siden. 

Når du skriver via sikker post, så husk at skrive din email i mailen og  husk også at skrive ”forsøg om børneeksem” i emnefeltet. 

Forsøget er godkendt af Videnskabsetiske Komité (Journal nummer H-17015302).

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor