Vaccination af medarbejdere på Herlev og Gentofte Hospital

​Kommentar til presseomtale af vaccination af hospitalsledelse

Vent...

På hospitalerne i Region Hovedstaden vaccineres der i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for prioritering af vaccinationer både blandt borgere og personale. Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere samt frontpersonale for at sikre, at smittespredningen bremses. Den konkrete prioritering af personalet sker på de respektive hospitaler med udgangspunkt i den lokale organisering af arbejdet.

 

På Herlev og Gentofte Hospital har ca. 70% af medarbejderne nu fået første vaccine, så hospitalet er på vej mod at være rustet til en tredje bølge - og dermed til også at kunne håndtere den mere smitsomme engelske variant. De vaccinerede medarbejdere er overvejende sundhedsfagligt uddannede, men der kan være forhold, som kan berettige, at ikke-sundhedsfaglige vaccineres, det kan fx være sekretærer og portører, eller medarbejdere, som midlertidigt arbejder med patienter og borgere i forbindelse med test for covid eller vaccine.

- Beslutningen om at vaccinere tre direktører inklusive mig selv blev taget på dagen d. 5. januar - og meget hurtigt. Vaccinationsklinikken var sidst på dagen under tidspres for at bruge få resterende opblandede doser indenfor en tidsmargen på 20-30 minutter, da opblandede doser skal anvendes indenfor max 5 timer for ikke at gå til spilde. Da der denne første dag med åben vaccinationsklinik ikke var taget højde for, at der kunne være opblandede doser i overskud, valgte vi – med blik på udmeldingerne om en mere smitsom variant - at lade os vaccinere og på den måde være bedst muligt rustet til den fortsatte kriseledelse af hospitalet. Det var et hurtigt skøn i situationen, og beslutningen blev taget ud fra de pågældende omstændigheder, siger Steen Werner Hansen, konst. hospitalsdirektør, Herlev og Gentofte Hospital.

 

Direktørerne på Herlev og Gentofte Hospital, der har fået første vaccine, har sundhedsfaglig baggrund. Direktionen har under hele coronakrisen været fysisk til stede for at varetage kriseledelse af hospitalets 6500 medarbejdere. De arbejder tæt sammen med medarbejdere, som har patientkontakt og færdes alle steder på hospitalet, også på områder, hvor der er patienter. En direktør har allerede været smittet gennem sit arbejde og er ikke blevet vaccineret.

 

Mht. overskydende doser er der efterfølgende taget højde for, hvordan hospitalets medarbejdere kontaktes når og hvis der mod slutningen af dagens vaccinationsprogram er doser til overs. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor