Unge flygtninge på Gentofte Hospital

​​Fra sommer 2016 til efterår 2017 skal hospitalet huse op til 50 unge flygtninge. De unge flytter ind i et selvstændigt bygningskompleks, som har stået tomt i et stykke tid

​I første omgang kommer cirka 16 unge i alderen 16-23 år. De har alle lært dansk eller er i gang med det, og nogle går i skole.

- Det er første gang, hospitalet samarbejder med kommunen om at indkvartere flygtninge, så vi har ikke prøvet det før. Men vi vil gerne være gode værter for vores gæster på hospitalets område og sørge for, at opholdet kommer til at forløbe så godt som muligt – både for de unge flygtninge og for alle andre, der færdes på hospitalets område, siger hospitalsdirektør Klaus Lunding.

De unge er gæster ligesom alle øvrige gæster på hospitalet. Hospitalets regler for at opholde sig på matriklen, gælder derfor også for de unge.

Kommunen står for indretning

Region Hovedstaden har indgået en lejeaftale med Gentofte Kommune om de bygninger, det drejer sig om. Kommunen overtager bygningerne i den stand, de er i nu, og står selv for ombygning, forsyning osv.

I beskæftigelse på hospitalet

Udover at huse de unge flygtninge samarbejder hospitalet også med Gentofte Kommune om at skabe muligheder for, at de unge kan komme i beskæftigelse. Det kan være i form af praktik eller timelønsansættelse i forskellige funktioner på hospitalet.

- Vi vil gerne være med til at give de unge en oplevelse af tilhørsforhold og ansvar og dermed bidrage til deres integration i det danske samfund, siger Klaus Lunding.

Redaktør