Sundhedsplatformen er i luften

Det tager lidt tid at implementere et nyt IT-system, men du kan som patient fortsat være tryg ved din behandling.​

 

Færrest mulige gener for patie​​nterne

Vi gør, hvad vi kan for at undgå gener for dig, og vi beklager, hvis du kommer til at opleve forsinkelser, ventetid eller tekniske problemer i din kontakt med os. 
 
Det kan blive nødvendigt at behandle patienter på et ​andet hospital end først planlagt, men hospitalerne hjælper hinanden og sikrer, at patienter med akutte behandlingsbehov altid behandles med det samme.

Patientsikkerheden følges nøje

Det kliniske personale har som altid fokus på patientsikkerheden, og indrapportering af såkaldte utilsigtede hændelser følges dagligt og alle sager gennemgås.
Som patient kan du derfor fortsat være helt tryg ved din behandling. 

​​Hypercare

Perioden fra 21. maj, hvor Sundhedsplatformen gik i luften og frem til 17. juni er defineret som en såkaldt hypercare-periode, hvor der er et ekstra stort support-set-up. Omkring 1000 it-folk fra henholdsvis regionens it-afdeling/Sundhedsplatformen og fra leverandøren Epic arbejder på at løse de problemer, der er. Epic har leveret it-løsninger til 1100 hospitaler verden over.

​Superbrugere i lilla t-shirts

Som patient kan du møde nogle af de mange superbrugere, der er ude og hjælpe kolleger i afdelingerne. Superbrugerne er uddannet blandt læger, sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter, lægesekretærer mm. og bærer lilla t-shirts.

Spørg, hvis du er i tvivl​​

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om dine aftaler med hospitalet bliver påvirket, er du altid velkommen til at spørge på den afdeling, du er tilknyttet. 

​​Hotline

Du kan også bruge hospitalets hotline, hvis du har spørgsmål til dine aftaler i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen, eller hvis du ønsker at klage over noget i dit forløb.

 
Telefon: 38 68 34 69 
Hverdage kl. 9.00 - 14.00

M​in Sundhedsplatform 

Som patient på Herlev Hospital/Gentofte Hospital har du digital adgang til dit hospital på Min Sundhedsplatform. 
 
 
På Min Sundhedsplatform kan du blandt andet:
  • Læse udvalgte notater fra din journal
  • Se prøvesvar
  • Følge med i undersøgelser og behandlinger
  • Stille spørgsmål til den afdeling, du er tilknyttet.

 

Teknisk suppo​​rt til Min Sundhedsplatform

Er du patient og har du spørgsmål af teknisk karakter til Min Sundhedsplatform, kan du skrive til: minsundhedsplatform@regionh.dk

Nyt i e-Boks og på borger.dk​

I forbindelse med Sundhedsplatformen har vi ændret udseende og indhold i vores kommunikation med dig. For eksempel ser indkaldelser anderledes ud. Husk derfor altid at åbne alle dine bilag i din e-boks eller på borger.dk, så du ikke overser vigtige informationer om eventuelle forberedelser, inden du møder på hospitalet.

Brug for råd og vejledning​

Har du brug for råd og vejledning om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med dit ophold på hospitalet, er du som altid velkommen til at kontakte patientvejlederen på Herlev Hospital/Gentofte Hospital.

​​Om Sundhedsplatformen

Frem mod 2018 indfører alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland et nyt fælles it-system, Sundhedsplatformen, som er Danmarks største sundheds-it-projekt. Alle gamle it-systemer lægges over i dette nye system for at skabe større sammenhæng og forbedre måden, vi håndterer data på.

 
Læs også mere på www.sundhedsplatform.dk
Redaktør