Konflikt påvirker ikke akutte patienter

Region Hovedstaden har modtaget strejkevarsler fra flere faglige organisationer og Danske Regioner har den 7. marts varslet lockout. Region Hovedstaden er nu i gang med at udarbejde nødberedskaber, så ingen akutte patienter rammes af en mulig strejke og lockout. 

Vent...
Region Hovedstaden har modtaget strejkevarsler fra flere faglige organisationer og Danske Regioner har den 7. marts varslet lockout. Region Hovedstaden er nu i gang med at udarbejde nødberedskab så ingen akutte patienter rammes af en mulig strejke og lockout.

Hvis der kommer storkonflikt, vil alle akutte patienter fortsat få behandling. Der er dog en risiko for, at nogle patienter, der ikke er akutte må vente på behandling. En strejke og lockout vil imidlertid ikke bringe patienter i fare.
Region Hovedstaden arbejder i øjeblikket på at danne sig et overblik over, hvor en eventuel strejke og lockout vil få betydning og vil løbende informere om, hvorvidt det kan have betydning for ikke akutte patienter i regionen.  

Nødberedskaber planlægges

De områder af Region Hovedstaden, der er omfattet af strejkevarslerne og lockout, vil gå i gang med at forberede nødberedskaber, der kan igangsættes ved strejke. Nødberedskaberne skal sikre alle akutte patienter behandling. 
Strejken kan tidligst begynde onsdag den 4. april 2018. En lockout på regionernes område kan træde i kraft den 10 april 2018. Indtil da forventes parterne at forhandle videre i Forligsinstitutionen i et forsøg på at blive enige om en aftale og dermed undgå konflikt. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte konflikten to omgange af 14 dage, dvs. til begyndelsen af maj 2018.

 Forhandlingerne handler om løn- og ansættelsesvilkår for offentligt ansatte, og overenskomsterne skal fornys inden 1. april 2018. Strejkevarslerne kommer, fordi forhandlingerne i øjeblikket befinder sig i et dødvande.
Det præcise omfang af lockouten er ikke endelig fastlagt. Det er givet, at de største sygehuse rammes bredt af strejkevarslet og dermed også af lockouten. Et skøn ud af de foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne. 

Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig vil regionerne nu gå i gang med at forhandle et nødberedskab, som skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen.

Nyheden vil blive opdateret løbende.
Sidst opdateret fredag den 8. marts. 

Lockoutvarsel 10. april 2018:

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 
Undtaget er dog:
FM Vaskeri - Centralvaskeriet

Herlev og Gentofte Hospital
Undtaget er dog: 
Byggeorganisationen ”Ny Herlev Hospital”

Rigshospitalet 
Undtaget er dog: 
Regionens Hjælpeordning for Respiratorbrugere i neuro-centeret
Følgende byggeorganisatoriske enheder i forbindelse med nybyggerier på Rigshospital:
BørneRiget, organiseret under direktionen
Neurohuset, Glostrup, organiseret under Service-centret
Generalplanen (Nordfløjen), organiseret under di-rektionen
Sterilcentralen-byggeri, organiseret under Service-centret

Regionshuset – omfatter samtlige centrale administrative funktio-ner (koncerncentrene), som organisatorisk tilhører Regionshuset. 
Undtaget er dog:
Regionslageret
Følgende enheder/sektioner i Center for IT, Medico og Te-lefoni, CIMT:
Enhed for Infrastruktur
Enhed for Drift og Support
Sektion for Almen Medico Nord og Syd
Sektion for Billeddiagnostik
Sektion for Laboratorie og Dialyse
Sektion for Integrationsudvikling
Plan & Byg i Center for Ejendomme

Ikke omfattet af lockout- og blokadevarslet er – uanset om de organisato-risk henhører under én af de oplistede institutioner – følgende:
Psykiatrien
Abortsamrådssekretariaterne 
Det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler
Udgående palliative teams


Strejkevarsel 4. april 2018:
  • Amager-Hvidovre Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi)
  • Bispebjerg-Frederiksberg Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, sundhedspersonale, bioanalytikere)
  • Bornholms Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sundhedspersonale)
  • CIMT (Center for IT, Medico og Telefoni) (sygeplejersker, bioanalytikere)
  • Glostrup Hospital (sygeplejersker, sundhedspersonale)
  • Herlev-Gentofte Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker)
  • Nordsjællands Hospital (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sundhedspersonale)
  • Region Hovedstadens Apotek (ansatte på den akademiske fællesoverenskomst og tandlægeoverenskomsten
  • Region Hovedstadens Akutberedskab
  • Rigshospitalet (læger med specialerne radiologi og anæstesiologi, sygeplejersker, sundhedspersonale, bioanalytikere)Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor