Stor tilfredshed med Akutklinikken på Gentofte Hospital

I den årlige landsdækkende opgørelse af patienternes tilfredshed ligger Akutklinikken på Gentofte Hospital over gennemsnittet.​​

På samtlige 18 spørgsmål i 'Den Landsdækkende Undersøgelse Af Patientoplevelser i Akutklinikker i 2015' (Akut-LUP 2015) ligger Akutklinikken på Gentofte Hospital over landsgennemsnittet. På 16 spørgsmål svarer patienterne med den højeste tilfredshed i Region Hovedstaden.

- Vores patienter skal føle sig godt behandlet. Og nu kan vi se resultatet af en lang og målrettet indsats, hvor vi har taget udgangspunkt i samtlige trin på patienternes vej gennem klinikken – fra de ankommer til hospitalets område og til de tager hjem igen, siger afdelingssygeplejerske i akutklinikken Marianne Hummel.

- Vi har fx fået bedre skilte og venteområderne er blevet mere behagelige at opholde sig i. Det, at vi har sat en sygeplejerske i front, har også bidraget til en større tilfredshed. Denne sygeplejerske modtager borgerne og foretager den første vurdering.  Man oplever, at der sker noget hurtigt. Patienter sendes fx direkte til røntgen.  Eller de kan tage hjem igen med information om, hvordan de skal forholde sig, hvis der ikke er behov for akut behandling. Sygeplejersken kan også se, om en patient hurtigt skal have noget mod smerter og informerer om ventetider straks ved ankomsten, siger Marianne.

Ventetider er en generel udfordring på alle landes akutafdelinger. Også på Gentofte Hospital arbejder man på at imødekomme borgernes forventninger. De tavler, som informerer om ventetider skal forbedres, så det bliver nemmere at opdatere dem ved ændringer.

- Kommunikation er i det hele taget noget, vi lægger meget stor vægt på. Vores motto er, at det ikke tager længere tid at svare pænt. Og vores erfaring er faktisk, at de fleste borgere har stor forståelse for situationen, når bare man giver en ordentlig forklaring, slutter Marianne Hummel.

 

FAKTA:

  • Akutklinikker har åbent fra 7-22 og håndterer mindre skader.
  • Resultaterne i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser og -klinikker er ba­seret på spørgeskemasvar fra 7.340 patienter, og spørgeskemaerne er indsamlet i september og oktober 2015.
  • Undersøgelsen er gennemført af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af landets regioner.
  • Find den nationale rapport samt resultater på regions-, hospitals- og akutmodtagelsesniveau her.​
Redaktør