Personaleinfo om coronavirus til ansatte i Region Hovedstaden

Opdateret 01/10 med FAQ.

Information på denne side gælder ansatte på:

 • Hospitaler i Region Hovedstaden

 • Steno Diabetes Center Copenhagen

 • Region Hovedstadens Akutberedskab

 • Region Hovedstadens Apotek

 • Den Sociale Virksomhed

 • Koncerncentrene

Ansættelsesforhold


Coronatest af personale

Find info om test af personale i Region Hovedstaden:

Coronatest af personale
Mistanke om COVID-19 (opdateret 8/7)

Som medarbejder skal du være særligt opmærksom på symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, og du opfordres til frivilligt at lade dig teste ved mindste symptom. Du opfordres til test ved enhver kontakt til smittede i din omgangskreds, eller hvis du bor i et område med mange nye smittede indbyggere (20 eller derover indbyggere pr. 100.000 indbyggere). Se nærmere i notatet:

Test af sundhedspersonale

Derudover henvises til Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 06.07.20

Personale og arbejdsgivers ansvar for at hindre smittespredning med COVID-19 - 06.04.20

Smitteopsporing af nære kontakter - 16.06.20

Af retningslinjerne fremgår det bl.a., at du ved positiv test for ny coronavirus kan møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør.  

Hvis du er testet positiv for COVID-19 eller har symptomer herpå, er du forpligtet til at orientere din leder om det, så der kan søges sygedagpengerefusion fra 1. sygedag.Udlandsrejser og medarbejdere bosat i udlandet (opdateret 24/8)

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. Sørg derfor for at holde dig opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside inden du rejser til udlandet. Se Udenrigsministeriets hjemmeside her.

Hvis du kommer hjem fra rejse i et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet på afrejsetidspunktet har frarådet ikke-nødvendige rejser, skal du holde dig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. Dette gælder dog ikke, hvis du kommer hjem fra et ophold på egen ødegård el. lign i et andet nordisk land - uagtet den overordnede rejsevejledning for landet. 

Region Hovedstaden forventer, at du som medarbejder kan møde på arbejdet som planlagt efter den ferie, som du har aftalt med din leder. Ikke-nødvendige rejser til de lande, Udenrigsministeriet fraråder at rejse til, kan medføre øget risiko for smitte af blandt andre kollegaer og patienter, og regionen henstiller også på den baggrund til, at Udenrigsministeriets rejsevejledning overholdes.

Hvis du i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning er rejst privat til udlandet og efterfølgende skal blive hjemme i 14 dage, mister du retten til løn i denne periode. Hjemsendelsen kan få store konsekvenser for driften i sommerferieperioden og arbejdsplanlægningen for kollegaer, der skal dække ind for den medarbejder, der ikke har fulgt Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Efter en konkret vurdering kan der være tale om misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan få ansættelsesretlige konsekvenser.  

Hvis du i strid med Udenrigsministeriets rejsevejledning rejser privat til udlandet og under rejsen bliver syg/vurderes smittet med COVID-19, vil der være tale om selvforskyldt sygdom, og du vil ikke have krav på løn under sygefraværet.

Hvis rejsevejledningen ændres fra gul til orange under din ferie i et givent land, kan du blive, indtil din ferie er slut. Du skal i dette tilfælde ikke blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten, men i stedet lade dig teste. 

Hvis du bor uden for Danmarks grænser

Hvis du bor i et karantæneland (orange) må du rejse ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål som fx arbejde i Danmark. Ved grænsen til Danmark skal du kunne vise, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Den 14. marts 2020 modtog du et brev i din eBoks med dokumentation for din ansættelse i regionen (alternativt din arbejdsmail, hvis du ikke er tilmeldt digital post). Brevet kan vises ved den danske grænse som dokumentation for, at du har et anerkendelsesværdigt formål med indrejsen. Dit ansættelsesbrev suppleret med seneste lønseddel kan også bruges som dokumentation.

Hvis du bor i et åbent land (gult), må du rejse ind i Danmark uanset formål.

Hvis du bor i et grænseland (Norge, Slesvig-Holsten, Skåne, Halland og Blekinge), må du rejse ind i Danmark uanset formål, så længe din region opfylder kriteriet for at være "åben". Hvis regionen ikke er åben, skal du have et anerkendelsesværdigt formål eller en negativ COVID-19 test, som skal vises ved indrejsen. Du skal i disse tilfælde kunne dokumentere din adresse suppleret med pas.

Se nærmere om rejser ind i Danmark på politiets hjemmeside. 

Er du dansk statsborger eller har bopæl i Danmark, må du rejse ind i Danmark uanset formål.

Hvis du rejser frem og tilbage dagligt eller ofte fra et højrisikoområde, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver testet hver 7. dag. Du vil ikke være omfattet af anbefalingen om selvisolering i 48 timer efter, at testen er gennemført. Se nærmere information fra Beskæftigelsesministeriet. FAQ om symptomer, test, børn og nær kontakt (Opdateret den 01/10)

​Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om blandt andet symptomer på corona, test både med og uden symptomer, hvis dit barn får symptomer eller er nær kontakt mm.

​1. Hvad er symptomer på COVID-19, og hvad skal jeg gøre, hvis jeg har disse symptomer?

Ifølge Sundhedsstyrelsen ligner de typiske symptomer på COVID-19 de symptomer, du kender fra influenza og andre infektioner i de øvre luftveje. Du føler dig sløj og har fx tør hoste, feber, svært ved at trække vejret, muskelsmerter og ondt i halsen. Nogle kan også opleve andre symptomer som fx hovedpine, kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver. 

Hvis du har symptomer, skal du:

 1. Gå i selvisolation

 2. Vær særligt opmærksom på hygiejne

 3. Vær særligt opmærksom på rengøring

 4. Ringe til din læge, som vurderer dine symptomer og evt. sørger for henvisning til test, eller aftale test med din personaleleder. 

Brug mundbind, hvis du er nødt til at bryde din selvisolation kortvarigt, fx i forbindelse med at du skal testes.

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om hvis du bliver syg. 

2. Hvordan kan jeg få foretaget en test for coronavirus?

Hvis du har symptomer:

Som ansat i sundhedssektoren og som ansat, der arbejder med særligt sårbare grupper på socialområdet, kan du blive testet for coronavirus efter aftale med din personaleleder.

Hvis din ansættelse er tilknyttet et hospital, finder du nærmere information om, hvordan du bestiller tid, på hospitalets intranet og hjemmeside. Se også Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af personale.

Hvis du ikke har symptomer:

Hvis du ikke har symptomer og vil testes for coronavirus, skal du bestille tid på coronoprover.dk. 

Gå til coronaprover.dk og følg vejledningen for at bestille tid

Se nærmere på Region Hovedstadens hjemmeside om coronatest af borgere.

3. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have haft symptomer på COVID-19, men med negativt testsvar?

Du kan møde på arbejde igen umiddelbart efter at have modtaget det negative testsvar.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 06.07.20

4. Hvornår må jeg gå på arbejde igen efter at have fået et positivt testsvar?

Du må møde på arbejde fra 48 timer efter symptomophør. Hvis du ikke har symptomer, må du møde på arbejde 7 dage efter det positive testsvar.

Se Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet - 06.07.20             

5. Hvad gør jeg, hvis mit barn har symptomer på COVID-19?

Du henvender dig til egen læge (eller 1813), der vurderer, om barnet skal testes.  

Dit barn betragtes som syg, og du kan derfor holde barns 1. og 2. sygedag, hvis det driftsmæssigt er muligt. Hvis dit barns sygdom strækker sig længere end to sygedage, opfordres du til at kontakte din leder med henblik på fx at aftale hjemmearbejde, afspadsering, omsorgsdage eller afvikling af ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se nærmere i folderen A4-flyer til forældre, hvis barn er testet for coronavirus.

6. Hvad gør jeg, hvis mit barn har været i nær kontakt med en smittet med ny coronavirus?

Du henvender dig til egen læge – eller 1813 – med ønske om at få en henvisning til test.

Dit barn skal i hjemmeisolation. I den periode, hvor dit barn er i hjemmeisolation, men ikke er sygt, kan du ikke holde barns 1. og 2. sygedag. Hvis det er muligt, kan du evt. aftale med din leder, at du arbejder hjemmefra, anvender omsorgsdage, afspadsering, fleks eller ferie. Hvis al form for frihed er afviklet, og hjemmearbejde ikke er en mulighed, kan du evt. aftale med din leder, at du holder tjenestefri uden løn.

Hvis dit barn er under 14 år og er blevet hjemsendt som følge af COVID-19 tilfælde i dagtilbuddet, skolen eller institutionen, er der efter barselslovens § 26a mulighed for at søge om barselsdagpenge for op til 10 dage. Det er bl.a. en betingelse, at du får tjenestefri uden løn, fordi du ikke kan arbejde hjemmefra, ikke har omsorgsdage eller afspadsering og ikke afvikler ferie. Hvis I som forældre deler bopæl, skal I begge opfylde disse betingelser, hvis I begge er lønmodtagere. Derudover skal betingelserne efter barselsloven for ret til dagpenge være opfyldt, herunder beskæftigelseskravet. Udbetaling Danmark vil i forbindelse med en ansøgning om udbetaling af dagpenge sende dig en arbejdsgiveerklæring, som regionen skal underskrive. 

Så længe dit barn ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, skal du ikke i hjemmeisolation, og du kan møde på arbejde.

Se Sundhedsstyrelsens Information til forældre ved tilfælde af smitte med coronavirus i dagtilbud, skole og andre tilbud til børn og unge

7. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand er bekræftet smittet med ny coronavirus?  

Nej, du skal lade dig selvisolere og lade dig teste hurtigst muligt.  Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – vil du blive registreret med tjenestefrihed med løn.

Se også Sundhedsstyrelsens retningslinjer for smitteopsporing af nære kontakter.

8. Må jeg gå på arbejde, hvis nogen i min husstand har symptomer på COVID-19?

Ja, så længe vedkommende i din husstand ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, må du møde på arbejde.

9. Må jeg gå på arbejde, hvis jeg har tilbragt tid med en, der er blevet smittet med ny coronavirus eller har symptomer på COVID-19?

Hvis vedkommende, du har tilbragt tid med, ikke er konstateret smittet med ny coronavirus, må du møde på arbejde.

Hvis vedkommende, du har tilbragt tid med, er konstateret smittet med ny coronavirus, og du har været i nær kontakt med vedkommende, skal du lade dig teste. Du skal lade dig selvisolere og må ikke gå på arbejde. Se Sundhedsstyrelsens pjece: Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus

Du vil under selvisolationen – og så længe du ikke udviser symptomer – blive registreret med tjenestefrihed med løn. 
Medarbejdere i øget risiko (opdateret 28/9)

Sundhedsstyrelsen har oplistet, hvem der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, herunder bl.a. personer med høj alder, overvægt, en række sygdomme eller tilstande, nedsat immunforsvar – og gravide ud fra et forsigtighedsprincip.

Læs om særlige risikogrupper:

Gode råd til dig, der er i øget risiko. 15.09.20

Personer med øget risiko ved COVID-19 - Fagligt grundlag. 23.09.20

Sundhedsstyrelsen: Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet. 09.06.20 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko

Sundhedsstyrelsen vurderer, at langt de fleste personer i øget risiko kan deltage i sociale sammenhænge, herunder også arbejdssituationer, hvis der tages hensyn til de særlige forholdsregler, herunder skærpet hygiejne og afstand. Deruodver vurderer Sundhedsstyrelsen, at personer i øget risiko som udgangspunkt ikke behøver at blive omplaceret i deres arbejde eller at arbejde hjemmefra, selvom de dagligt har kontakt med mange mennesker.

Arbejdsgiver har et generelt ansvar for, at arbejdsmiljøet er sikkert og herunder, at medarbejderne er informerede om mulige smittekilder, fx kontaktpunkter, og at det på arbejdspladsen er muligt at foretage væsentlige foranstaltninger i forhold til at mindske smitterisiko. Information håndteres både lokalt og kan tilgås via intranet, RegionH.dk, Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST.dk) og coronasmitte.dk.

I arbejdssituationer, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af værnemidler, skal arbejdsgiver stille disse til rådighed.

Medarbejdere i øget risiko skal i dialog med lederen foretage en konkret vurdering af den enkeltes arbejdsforhold, herunder inddrage mulighederne for at sikre afstand til kollegaer/klienter/kunder/borgere eller tilsvarende, eventuelt ved at skabe afstand ved brug af barrierer, samt sikre muligheden for håndhygiejne mv.

Hvis leder og medarbejder i øget risiko ikke vurderer, at det er muligt at foretage foranstaltninger i forhold til at reducere smitterisikoen, skal muligheden for omplacering til arbejdsforhold, hvor der kan sikres afstand og hygiejne, undersøges, herunder mulighederne for hjemmearbejdsplads. Hvis arbejdsforholdene ikke lader sig indrette for medarbejderen i øget risiko, kan fraværsmelding komme på tale. I dialogen skal indgå den enkeltes egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion.

Medarbejdere i øget risiko skal ikke varetage opgaver eller funktioner i deres arbejde, hvor de deltager i pleje, omsorg eller behandling af og har tæt kontakt med en borger eller patient, hvor der er mistanke om COVID-19 baseret på typiske og karakteristiske symptomer, eller af personer som er bekræftet med COVID-19. I sådanne tilfælde skal medarbejderen i øget risiko flyttes til anden opgave eller funktion. Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen til anden opgave eller funktion skal løses lokalt og må ikke være en hindring for, at medarbejderen omplaceres. 

Medarbejdere, der bor sammen med en person i øget risiko

En medarbejder, der bor sammen med en person i øget risiko, fx en partner eller barn, behandles på samme måde som medarbejdere, der selv er i øget risiko, se ovenfor.

Region Hovedstadens præcisering:

Dette er en regional præcisering af "Håndtering af COVID-19: Anbefalinger til personer i øget risiko" dateret 12.05.2020 og tager udgangspunkt i vejledningens definition af "personer i øget risiko". Præciseringen vedrører vejledningens side 9 om personer, der er ansat i sundheds-, social og ældresektoren, og som bor sammen med en person i øget risiko (tilsvarende vil dog også gøre sig gældende for medarbejdere, der selv er i øget risiko):

Medarbejdere, der er samboende med personer i øget risiko – fx en partner eller et barn – skal ikke i forbindelse med ansættelsesforholdet:

 • Arbejde i testcentre uanset om der er tale om vurdering af personer henvist til test med symptomer, eller asymptomatiske personer der testes; og uanset om der er tale om det såkaldte sundhedsspor på hospitalerne eller som medarbejder i det såkaldte samfundsspor. 

 • Arbejde med patienter, der er isolerede, uanset om disse er verificeret COVID-19 positive eller afventer testsvar. Det betyder, at man godt kan arbejde i tæt kontakt med patienter, der afventer testsvar, men som ikke er isolerede i ventetiden. Det vil fx være patienter, der rutinemæssigt testes i forbindelse med indlæggelse eller fremmøde til elektiv eller ambulant behandling. Det betyder også, at de pågældende medarbejdere godt kan arbejde med patienter, der er isolerede af anden årsag end COVID-19 sygdom eller mistanke herom.

 • Arbejde med modtagelse og vurdering af patienter, der er henvist til indlæggelse eller undersøgelse, som ankommer med typiske og karakteristiske symptomer på COVID-19, eller som er henvist "obs COVID-19". Hvis en patient – uden forudgående "obs COVID-19" bemærkning – ankommer til en akutmodtagelse, en afdeling eller et ambulatorium med typiske og karakteristiske symptomer på COVID-19, skal den pågældende medarbejder således bede andre overtage modtagelsen og vurderingen af patienten.

Medarbejderne kan således godt arbejde på en afdeling eller et afsnit med COVID-19 patienter eller "obs-COVID-19" patienter, så længe ovenstående hensyn tages.

For medarbejdere med patienttransportopgaver, fx portører, gælder, at de ikke bør transportere verificerede COVID-19 patienter eller "obs COVID-19" patienter, der afventer testsvar, og som er isolerede - hvis de er samboende med en person i øget risiko, jf. ovenfor. For rengøringspersonale, der er samboende med personer i øget risiko, jf. ovenfor, gælder, at de ikke bør deltage i rengøring af sengestuer efter COVID-19 isolationspatienter. Begge grupper kan i øvrigt som udgangspunkt varetage deres opgaver som sædvanligt.

Det lægges til grund, at der i alt arbejde med patienterne for nuværende er en situation, hvor medarbejdere uden problemer kan anvende relevante værnemidler.

Det er medarbejderen, der skal informere nærmeste leder om, at man er samboende med personer i øget risiko.

Fraværsmelding af medarbejdere i øget risiko eller medarbejdere med pårørende i øget risiko

Hvis det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller at ændre medarbejderens arbejdsopgaver på en sådan måde, at arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, kan det være en mulighed at fraværsmelde medarbejderen. Det gælder både medarbejdere, der selv er i øget risiko og medarbejdere med pårørende i øget risiko.

Medarbejderen vil i fraværsperioden have ret til fuld løn under forudsætning af, at Region Hovedstaden har refusionsadgang. Dette gælder foreløbigt indtil 31. december 2020. 

Efter sygedagpengeloven skal en række betingelser være opfyldt: 

 1. Medarbejderens læge skal give en lægelig vurdering af, om medarbejderen er i øget risiko ved smitte med COVID-19. Er medarbejderen pårørende til en person i øget risiko, er det denne persons læge, der skal dokumentere, at personen er i øget risiko.

 2. Arbejdsgiver skal erklære, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaverne, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19. På den baggrund fritager arbejdsgiver helt medarbejderen fra sin arbejdsforpligtelse.

 3. Medarbejderen skal i øvrigt opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge, herunder beskæftigelseskravet over for kommunen.

Link til arbejdsgivers erklæring om fritagelse for arbejdet:

 Arbejdsgivererklæring

Gravide fra 28. uge

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings-, pleje- eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 omplaceres til andet ikke-borgernært arbejde. Hvis det ikke er muligt at omplacere medarbejderen til andet ikke-borgernært arbejde, fx telefonkonsultationer ol., og hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes med graviditetsbetinget fravær.Registrering i HR-systemer (opdateret 28/9)

Hvor findes vejledninger til registering i HR-systemer vedr. Corona

Du finder alle vejledninger til registrering i HR-systemer vedr. Corona på intranettet under menupunket - Corona.

                     SKAL VÆRE - LOG-ON - FOR FUNKTION

KLIK HER - Registering i HR-systemer vedr. Corona - KLIK HERPsykologisk rådgivning (opdateret 25/3)

Du kan få psykologisk rådgivning i forbindelse med arbejdsrelaterede problemer.

Rigshospitalets medarbejdere kan benytte psykologerne på Krisepsykologisk Klinik. Krisepsykologisk Klinik tilbyder også debriefing af medarbejdere efter voldsomme eller uventede begivenheder på hospitalet. Man kan henvende sig til Krisepsykologisk Klinik med eller uden lederens viden eller medvirken. Klinikken kan kontaktes på telefon 3545 7850 alle hverdage mellem kl. 9 – 15.

Medarbejdere på Region Hovedstadens øvrige hospitaler og virksomheder kan få hjælp af psykologer fra Falck Healthcare til akut psykologisk rådgivning, fx psykisk førstehjælp og debriefing og til anden psykologisk rådgivning, fx i forhold til stress og udbrændthed.

Rådgivningen bliver givet til både grupper af medarbejdere og til enkeltpersoner. For at forebygge smitterisici bliver rådgivningen i den kommende tid gennemført pr. telefon eller som webbaseret/virtuel rådgivning i stedet for ved personligt fremmøde. Ved henvendelse til Falck Healthcare skal man oplyse, om man vil have telefonisk eller webbaseret/virtuel rådgivning.

Ring til en af disse kontaktpersoner for at få at vide, hvordan du kommer i kontakt med Falck Healthcare.

Hospital/virksomhedNavnTelefonnummer
Amager og Hvidovre HospitalGitte Pedersen3862 3252
Bispebjerg og Frederiksberg HospitalJytte Kruckow2031 3397
Bornholms HospitalJens Bjerre Bergholdt3867 0102
Herlev og Gentofte HospitalBirgitte Juul Diekmann3867 4009
Nordsjællands HospitalMichael Ballegaard4829 6021
Region Hovedstadens PsykiatriLine Juul Christensen
3864 0029
Region Hovedstadens ApotekDorte Langhoff4457 7715
Region Hovedstadens AkutberedskabKaren Deibjerg Heinrich2388 5693
Steno Diabetes Center Hanne Laursen Cozzari3091 3325
Den Sociale VirksomhedMark Henriksen3866 6962
KoncerncentreneThomas Winther Bach3866 9807Ferie og fridage (Opdateret 3/4)

​En ny aftale betyder, at du med kortere varsel end normalt kan blive bedt om at holde op til fem fridage, hvis du er hjemsendt. Hvis du er en del af beredskabet, kan situationen omvendt være, at du må overføre ferie til næste ferieår.

For dig, der er i beredskab

Er du en del af coronaberedskabet, kan situationen være, at du ikke kan nå at afholde de ferie- og fridage, du har til gode i dette ferieår, som slutter den 30. april.
Du og din leder har følgende muligheder for at aftale overførsel eller udbetaling af ferie:

 • 1.- 4. ferieuge skal normalt holdes indenfor ferieåret, men kan – i denne særlige situation – overføres, hvis du på grund af COVID-19 ikke har mulighed for at holde ugerne før ferieårets afslutning. Det skal skyldes, at din leder har vurderet, at din tilstedeværelse er absolut nødvendig og at du således ikke kan afvikle ferien. Denne overførsel sker med hjemmel i netop vedtaget ”Lov om udskydelse af ferie i forbindelse med COVID-19”. Ugerne kan overføres til næste ferieår, men kan ikke aftales udbetalt.
 • 5. og 6. ferieuge kan aftales udbetalt eller overført til næste ferieår, efter de helt sædvanlige bestemmelser herom
 • Hvis du ikke aftaler andet, bliver ikke-afholdt 6. ferieuge automatisk overført, hvis du er ansat i koncerncentrene, på Bornholms Hospital eller på Amager Hvidovre Hospital – og automatisk udbetalt i maj måned, hvis du er ansat på øvrige hospitaler og virksomheder

For dig, der er hjemsendt

Den 24. marts blev der indgået en aftale om, at regionalt ansatte, der efter arbejdsgivers anvisning ikke varetager opgaver i hele eller dele af perioden fra 28. marts – 13. april 2020, skal afvikle op til fem fridage.

Formålet med aftalen er at ruste regionerne bedre til håndtering af opgaveefterslæb, når vi vender tilbage til normalsituation. På linje med de øvrige offentligt ansatte og privatansatte er aftalen også et bidrag til den lønnede hjemsendelse.

Læs aftalen om afvikling af ferie

 i forbindelse med hjemsendelse pga COVID-19-situationen

Kort fortalt betyder det:

 • Hvis du har fridage til gode, kan du med dags varsel blive bedt om at afvikle op til fem fridage i perioden til og med 13. april 2020. Der er ikke lang tid til at håndtere den nye ferieaftale, men din leder bestræber sig på at udmelde det i så god tid som muligt og i dialog med dig.

 • Der kan anvendes feriedage, 6. ferieuge-dage, afspadsering og flextid. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra dig.

 • Fridagene skal afvikles som hele dage.

 • Det er din leder, der efter dialog med dig, beslutter hvilken type frihed, der skal anvendes, samt hvornår friheden skal afvikles inden for perioden.

 • Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Læs mere om detaljerne i nedenstående spørgsmål og svar.

Hvem bliver bedt om at afvikle frihed?

Det er din leder, der i sidste ende beslutter, hvilke medarbejdere, der skal afvikle fridage, men det efterstræbes at det sker i dialog.

Hvornår skal fridagene holdes?

Din leder beslutter, efter dialog med dig, hvilken type fridag, der skal anvendes, samt hvornår fridagene skal afvikles. Fridagene kan også placeres i de tre dage før påske (6.-8. april 2020), ligesom dage kan placeres som to sammenhængende dage i uge 16.

Allerede afviklede fridage i perioden 13. marts – 27. marts tæller med i opgørelsen af de fem dage.

Kan jeg blive bedt om at afvikle fridage ud over de i aftalen fastsatte fem dage?

Udover de fem dage, kan din chef bede dig om at afvikle fridage efter de normale regler og i dialog med dig.

Der opfordres til at varsling af afspadsering, flex mv. sker under hensyntagen til den enkelte medarbejder og inden for rammerne af en god og fornuftig personalepolitik.

Hvad sker der med allerede fastlagt ferie?

Feriedage eller 6. ferieuge-dage, som du allerede har aftalt at holde i perioden 14.-30. april, kan fastholdes eller med dags varsel - og efter dialog med dig - fremrykkes (op til fem dage) til afholdelse i perioden til og med den 13. april 2020.

Hvis fremrykning af feriedage og/eller 6. ferieuge-dage medfører et økonomisk tab for dig (fx afbestilling af rejse, feriebolig eller lignende), skal arbejdsgiver erstatte dette økonomiske tab såfremt det er ferieændringen, der medfører dit tab. Du har dog også selv pligt til at begrænse dit tab.

Hvad sker der med ferie, der allerede er aftalt overført til næste ferieår?

Hvis du allerede har aftalt at overføre feriedage til næste ferieår, kan din leder godt vælge at annullere denne aftale og i stedet bede dig om at holde op til fem feriedage i perioden frem til 13. april 2020. 

Kan du blive bedt om at afvikle fridage uden løn?

Nej, du skal ikke afvikle fridage uden løn i perioden. Men hvis du kan få udbetalt feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, vil dette være at sidestille med, at du afvikler fridage med løn.

Uddannelse


Studerende og elever (opdateret 9/10)

Al information vedrørende studerende og elever er samlet på siden Studerende og elever under corona


Uddannelse og kurser (opdateret 8/6)

Regionale uddannelsesaktiviteter

For at skærme de kliniske funktioner har Hospitalsdirektørkredsen besluttet, at der skal være en restriktiv tilgang til afholdelse af postgraduate kurser og uddannelse i 2020. 

I forlængelse af denne beslutning er der formuleret nedenstående tre principper, som hospitaler, virksomheder og centre kan tage pejling efter i prioriteringen af konkrete aktiviteter. Principperne omfatter alle former for postgraduat uddannelse og kompetenceudvikling, herunder også lederuddannelse.

 1. Af hensyn til bemandingssituationen udskydes al postgraduat uddannelse og kurser til 2021 med nedenstående undtagelser
 2. Uddannelse og kurser, som er obligatoriske/lovpligtige el. nationalt besluttet, gennemføres, og igangsatte hold, som måtte lukke ned pga. corona, færdiggøres
 3. Kurser og uddannelse, der udgør en afgørende forudsætning for at bestride en bestemt funktion, kan gennemføres efter konkret ledelsesmæssig vurdering


Vurderingen af, om den enkelte aktivitet skal aflyses eller gennemføres, foretages af det hospital, virksomhed eller center, som står for den pågældende aktivitet. Tilsvarende med håndtering af udsatte kurser og uddannelse. Spørgsmål til konkrete aktiviteter skal derfor rettes til arrangøren.

For at sikre hurtig og lettilgængelig information om udsatte kurser anbefales det, at den ansvarlige for den enkelte kursusaktivitet ajourfører status i Kursusportalen, fx med følgende tekst: Med afsæt i hospitalsdirektørkredsens beslutning om at skærme de kliniske funktioner i efteråret 2020 er kurset udsat til 2021. 

Aktiviteter i relation til prægraduate uddannelser er ikke omfattet af beslutningen om udskydelse. Aktiviteter der kræver fysisk tilstedeværelser (opdateret 8/6)

Uddannelses- og forskningsaktiviteter

I takt med at der åbnes for uddannelses- og forskningsaktiviteter med fysisk tilstedeværelse er der udarbejdet en vejledning, der skal sikre sikker og ensartet tilrettelæggelse og afholdelse.

Gældende fra den 1. juni er der besluttet fuld åbning af offentlige forskningsaktiviteter, der kræver tilstedeværelse, inklusiv klinisk forskning med inddragelse af såvel patienter som raske forsøgspersoner. Derudover kan de ph.d.-studerende gå i gang igen, mens forskningsaktiviteter, der ikke kræver fysisk tilstedeværelse, fortsat skal udføres hjemmefra.

Samtidig åbnes der i nogen grad for afvikling af kurser og uddannelse med fysisk tilstedeværelse. Vejledningen forholder sig ikke til prioritering af og i hvilken takt, der skal åbnes for uddannelsesaktiviteter. Dette vurderes af det hospital, den virksomhed eller det center, som står for aktiviteten og i denne vurdering afvejes hensynet til at forebygge smitte. (Se mere om prioritering under "Uddannelse og kurser").

Overordnet gælder følgende ift. afvikling af uddannelses- og forskningsaktiviteter:

 • Afvikling som kræver fysisk tilstedeværelse skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler for forsamling.
 • Som minimum følges de generelle retningslinjer og krav fra Sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smittespredning (hygiejne- og afstandskrav).
 • Udover de gældende regler for forsamling er det lokalets størrelse, der bestemmer antallet af kursister/deltagere/personer, som må opholde sig i et givent rum.
 • I forbindelse med kurser er det den kursusansvarliges ansvar at sikre, at afviklingen kan ske på sikker vis


I forbindelse med forskning aftales den konkrete afvikling mellem ledelsen på de enkelte afdelinger og forskningslederne i de enkelte forskningsmiljøer, og det er samtidig disse som er ansvarlige for, at afviklingen kan ske på sikker vis.

Læs mere i denne vejledning. 
Møder og konference (opdateret 8/6)

Følgende er besluttet for 2020 hvad angår deltagelse i konferencer, kongresser, større interne og eksterne faglige møder, seminarer, årsmøder m.m.:

 • Af hensyn til bemandingssituationen er der en restriktiv tilgang til afholdelse og deltagelse i ikke-nødvendige aktiviteter på linje med beslutningen for uddannelsesaktiviteter, projekter, m.m. Afvejningen i forhold til værdien ved deltagelse sker konkret og lokalt.
 • Med samme afsæt er der herunder en restriktiv tilgang til udlandsrejser. Her skal det yderligere tages med i betragtning, at der pt. er risiko for at medarbejderen vil blive hjemsendt ved hjemkomst.
 • Særligt prioriterede eller nødvendige faglige aktiviteter og møder i mindre forsamlinger (dog højst inden for det nationale forsamlingsloft) kan afholdes.
 • Evt. afholdelse og deltagelse i større arrangementer forsøges afviklet virtuelt og i øvrigt følges myndighedernes anbefalinger for forsamlinger.
 • HD-kredsen koordinerer løbende tilgang til deltagelse i konkrete, større konferencer, kongresser, m.m.

Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.


Hjemmearbejde


It-sikkerhed

”Medarbejderne skal naturligvis altid følge retningslinjerne omkring IT-sikkerheden. Vær dog særdeles opmærksom i denne tid når du anvender regionens systemer også når du arbejder hjemmefra".

"I disse dage arbejder rigtig mange af os hjemmefra og arbejdssituationen er uvant for os. Derfor minder jeg alle regionens ansatte om at være ekstra omhyggelige med at følge de gode råd til sikker adfærd på nettet,” siger direktør for CIMT, Torben Dalgaard.

 Gode råd fra Center for Cybersikkerhed

På hjemmesiden for Forsvarsministeriets Center for Cybersikkerhed kan du se en række gode råd, så du kan få genopfrisket den gode skik og brug, når man fx arbejder hjemmefra

”Det handler først og fremmest om, at man som medarbejder bruger sin sunde fornuft, når man bruger internettet. Lad være med at trykke på links, som ser mærkelige ud. Vær også klar over, at der for tiden florerer rigtig mange falske mails, som skal udgive sig for at komme fra myndigheder, vi ellers har tillid til, fx Sundhedsstyrelsen, siger Torben Dalgaard. Sådan holder du ikke-fysiske møder

Det anbefales i øvrigt, at alle fysiske møder, så vidt det er muligt og giver mening, erstattes af andre mødeformer fx videomøder og lignende.

Alle Region Hovedstadens computere har adgang til Skype for Business. Redaktør