Så tilfredse er patienter på Gentofte Hospital

​Nu foreligger resultatet af den årlige landsdækkende undersøgelse af patienters oplevelser (LUP)​

​​Om LUP-2014

​​Mellem august og oktober 2014 er der udsendt spørgeskemaer til et udsnit af hospitalets patienter. Besvarelserne er et godt værktøj til at forbedre kvaliteten på afdelingerne og på hele hospitalet. 

Hospitalets patienter er generelt tilfredse. 88 % af de planlagt indlagte patienter på Gentofte Hospital svarede fx ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ på spørgsmålet om deres tilfredshed med indlæggelsen.

Indsatser på det fusionerede Herlev og Gentofte Hospital
På baggrund af LUP-2014 har hospitalets ledelse identificeret en række områder, som alle afdelinger skal arbejde med. De skal fx sørge for at:

  • patienter og pårørende får bedre mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen
  • patienter oplever at en/flere har ansvar for det samlede forløb af indlæggelsen
Akutklinikken/-modtagelsen på Herlev og Gentofte Hospital skal fokusere på oplysning omkring ventetid og adspredelse samt at patienter får dækket deres behov for smertelindring.

Fakta ​om LUP-undersøgelsen

Region Hovedstadens Enhed for Brugerundersøgelser gennemfører LUP’en på vegne af Danske Regioner.Redaktør