Mænd og kvinder med psoriasis søges til lægevidenskabeligt forsøg på Hud- og allergiafdelingen

Vi ønsker med dette studie at undersøge, om der er forskel i tarmens bakteriesammensætning hos patienter med psoriasis sammenlignet med tarmens bakteriesammensætning hos personer uden psoriasis.
Vent...

Hvem kan indgå i forsøget:

 

Mænd og kvinder der ≥ 18 år eller < 75 år, som:

 

  • Har moderat til svær psoriasis
  • Ikke er i systemisk behandling mod psoriasis
  • Er af kaukasisk afstamning
  • Har et BMI under 35
  • Ikke har diabetes eller inflammatorisk tarmsygdom (Mb. Crohn/colitis ulcerosa) 

Forsøget udgør mellem 1-3 besøg, og omfatter undersøgelse af din hud, blod-, urin-, spyt- og afføringsprøve (opsamlingskit til hjemmebrug udleveres). 

Deltagelse honoreres med 500DKK/besøg samt kompensation for transportudgifter. Alle beløb er skattepligtige. Forsøgsbesøg der kan udføres i forbindelse med planlagte ambulatoriebesøg vil ikke blive honoreret. 

Er du interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte hospitalets hudklinik på telefon 38 67 31 43 mellem kl. 9 og 14. Du kan også skrive til Hud- og allergiafdelingen på mail via sikker post.  Se hvordan du gør. Se hvordan du gør  - vælg "Digital Post via borger.dk" nederst på siden. 

Når du skriver via sikker post, så husk at skrive din e-mailadresse eller tlf.nr. i mailen og husk også at skrive "Projekt om psoriasis og tarmbakterier" i emnefeltet.

Forsøget er godkendt af Videnskabsetiske Komité (Journal nummer H-18041455).

 

Hud-og allergiafdelingen

Herlev og Gentofte Hospital

Kildegårdsvej 28

2900 Hellerup

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor