Hjertelæge modtager 10 mio. kr. til forskning i markører for fremtidig hjertesygdom

​Læge og ph.d. Tor Biering-Sørensen, Afdelingen for Hjertesygdomme, er blevet tildelt et fellowship fra Lundbeckfonden. Han vil i sin forskning undersøge, om man kan undgå hjertesygdom ved at tilbyde forebyggende behandling til ældre, der har særlig risiko for at udvikle hjertelidelser. Han er ekspert i nye hjertemålingsmetoder og vil undersøge, om metoden kan benyttes til at forudsige hjertesygdomme. 

Vent...

Kan man vinde livskvalitet - og samtidig undgå hjertesygdom - ved systematisk at tilbyde forebyggende behandling til bestemte grupper af ældre, der statistisk set er i særlig risiko for at udvikle hjertelidelser? Det er et af de helt centrale spørgsmål i forbindelse med det fellowship, som læge og ph.d. Tor Biering-Sørensen har fået.

Lundbeck Fellows Tor-1600px.jpg

Tor Biering Sørensen, 35, er internationalt anerkendt ekspert i ultralydsskanning af hjertefunktioner – et felt, han har forsket inden for gennem mere end ti år. Han er i dag behandlende læge på hjerteafdelingen på Herlev- og Gentofte Hospital, og er desuden ansat som lektor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet.

Et særligt fokusområde i Tor Biering-Sørensens forskning handler om at identificere risikomarkører for udvikling af hjertesygdomme som fx hjertesvigt, blodpropper og farlige former for hjertearytmi. Risikomarkørerne kan helt ned på enkeltcelleniveau ses med den nyeste teknologi inden for ultralydsskannere. Det er en utroligt fintfølende teknik baseret på en særlig type software, der via ultralydsoptagelser kortlægger hjertemuskelcellernes bevægelsesmønster.

- Undersøgelsen betyder, at vi i dag i mange tilfælde kan opdage forstadier til hjertelidelser på et meget tidligt tidspunkt hos mennesker, der tilsyneladende ikke fejler noget som helst. Med den viden kan vi sætte ind med forebyggende behandling i virkelig god tid – og gøre alt hvad vi kan for at forhindre, at personen på den lange bane, typisk i pensionistårene, får en behandlingskrævende hjertelidelse, fortæller Tor Biering-Sørensen.

Han vil nu, via sit Lundbeckfonden Fellowship, gå i gang med at undersøge, om det giver god mening at tilbyde alle plus 65-årige danskere, som allerede har fået konstateret forhøjet blodtryk eller diabetes, en hjerteskanning med den avancerede ultralydsteknik. Og  sætte ind med forebyggende behandling, hvis det er påkrævet:

 - Statistisk set har disse grupper ældre en særlig risiko for hen ad vejen at udvikle en eller anden form for hjertelidelse. Men før man eventuelt tilbyder en sådan ultralydsskanning til alle over 65, der har sukkersyge eller forhøjet blodtryk, skal der være dokumentation for en betydelig forebyggelseseffekt, siger Tor Biering-Sørensen.


Han har derfor designet et studie, der skal inkludere cirka 9.000 plus 65-årige danskere, som enten har sukkersyge eller forhøjet blodtryk. Halvdelen får ved lodtrækning tilbud om at få ultralydsskanningerne – og i fald skanningerne identificerer tidlige hjertemarkører også forebyggende behandling mod hjertesygdom. Mens den anden halvdel af deltagerne udelukkende får tilbudt de eksisterende standardlægetjek til mennesker med sukkersyge og forhøjet blodtryk.

 

- På den måde kan vi over nogle år måle effekten af en forebyggende hjerteindsats igangsat på basis af ultralydsskanninger. Og er effekten markant, taler det for at gøre en sådan indsats til et tilbud til alle plus 65-årige, der har diabetes eller forhøjet blodtryk, siger Tor Biering-Sørensen. Han vil også gennemføre et lignende forsøg med patienter, der har psoriasis eller leddegigt – to andre sygdomme, som statistisk set øger risikoen for at udvikle hjertesygdom.

Lundbeckfonden har i alt uddelt 10 fellowships på landsplan, og heraf går tre til forskere på Herlev og Gentofte Hospital. Udover Tor Biering-Sørensen drejer det sig om Daniel Hargbøl Madsen og Marco Donia, som begge forsker på Center for Cancer Immunterapi.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor