HGH er først i EU med 2. generation PET-undersøgelser til hjertepatienter

​En nyindkøbt maskine fra Canada, næsten 30 certificerede personaler og en glad ledende overlæge. Det er ingredienserne bag den hurtige afvikling af ventelisten, der er i fuld gang på Afdeling for Nuklearmedicin. 

Vent...

​Ventelisten til undersøgelser af hjertepatienter på HGH bliver hastigt kortere og kortere dag for dag. Den gode nyhed skyldes, at Afdeling for Nuklearmedicin har indkøbt og installeret en ny maskine, der gør det muligt at foretage væsentligt flere undersøgelser af hjertet, end man hidtil har kunnet.

"Vores mål med den nye maskine er at få nedbragt de alt for lange ventelister, vi har haft gennem de seneste år, og som nu er øget som følge af COVID-19-epidemien. Vi forventer at øge kapaciteten fra 16 til 50 patienter om ugen," siger Lars Thorbjørn Jensen, ledende overlæge på Afdeling for Nuklearmedicin.

"Selvom vi kun har været i gang kort tid, ser det allerede meget fornuftigt ud. Det hele fungerer, som det skal. Vi er meget glade."


Ledende overlæge på Afdeling for Nuklearmedicin Lars Thorbjørn Jensen glæder sig over nu at have kapacitet til at afvikle puklen af hjerteundersøgelser og komme ventelisten til livs.  

Herlev og Gentofte Hospital er først i EU

Maskinen benytter samme velkendte metode til PET-undersøgelser af patienters hjerter, som man har haft i en årrække. Samme metode bruges på flere andre hospitaler i Danmark – også i Region Hovedstaden.

Men denne maskine købt hos det canadiske firma Jubilant Radiopharma er en forbedret version 2.0 og den første af sin art i EU. I praksis arbejder den nye forbedrede version sammen med den ordinære PET-scanner.

"Vi arbejder tæt sammen med kardiologerne. Lidt enkelt kan man sige, at det er dem, vi betjener. Med denne maskine kan vi hjælpe kardiologerne, så de kan hjælpe patienterne til en hurtig afklaring af, om der er hjertesygdom eller ej, og i givet fald, hvad der så skal gøres", siger Lars Thorbjørn Jensen. 

Pengene er hurtigt hentet hjem

Budgettet for maskine og drift er tre millioner kroner årligt. Det dækker leje af apparaturet og det radioaktive stof, der hver syvende-ottende uge bliver leveret til Herlev-matriklen fra Canada. Personaleomkostningerne er de samme som hidtil.

"Det er hospitalet selv, der finansierer tiltaget via omprioriteringspuljen. Og selvom det måske umiddelbart kan lyde som en større udgift, bliver det en økonomisk gevinst. For en relativ lille merudgift kan vi afvikle puklen på ventelisten og fremover have kapacitet til hurtigt at undersøge de patienter, som kardiologerne har behov for får lavet denne undersøgelse. Det gælder også sub-akutte patienter. Hidtil har vi sendt en del af patienterne til andre hospitaler," fortæller den ledende overlæge.

Processen sat i værk med eksperters hjælp

Selve processen med at installere og justere maskinen og uddanne personalet er gået fuldstændig smertefrit, siger overlægen. Næsten 30 personaler har gennemgået kursus og tests, og firmaet bag denne 2. generations PET-undersøgelsesmaskine har været på afdelingen gennem en uge for at hjælpe det hele i gang.   

"Vi har haft to canadiske eksperter og en svensk og en belgisk supporter fra firmaet til at hjælpe os. De har installeret og justeret, indtil alt nu kører efter bogen", siger Lars Thorbjørn Jensen.  

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor