Hæderspris til Gentofte-professor

​Stort engagement i diabetesforskningen og bidrag til en forskningsenhed med internationalt format, lyder begrundelsen for Niels Schwartz Sørensens hæderspris. 

Filip Krag Knop, professor, overlæge, ph.d. og leder af Center for Diabetesforskning har netop modtaget en hæderspris for sit arbejde i diabetesforskningens tjeneste.

Han fik fredag overrakt Niels Schwartz Sørensens hæderspris som anerkendelse for sit arbejde. I begrundelsen for prisen lyder det blandt andet, at Filip Krag Knop er et forbillede for andre, der er på vej i endokrinologi og metabolismeforskning. Desuden lagde legatbestyrelsen vægt på, at han på imponerende vis har bidraget til opbygning af en metabolisk forskningsenhed med international format: Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital.

Filip Krag Knop begyndte allerede som medicinstuderende at engagere sig i klinisk-fysiologisk diabetesforskning med fokus på tarmhormonernes betydning og har bidraget på området i hele sin karriere. Han har tidligere modtaget en række priser. 

Niels Schwartz Sørensens hæderspris er på 50.000 kr. og uddeles hvert år til et talent inden for diabetesforskningen. Den blev uddelt ved Dansk Endokrinologisk Selskabs årsmøde, som blevet afholdt 27.-28. januar 2017 i Esbjerg.

Redaktør